Interpretacje do przepisu
§ 3 pkt 1 lit. g) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu § 3 pkt 1 lit. g) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.381.2018.2.EJ
     ∟Czy podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, dotyczących zakupu palet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może stanowić dowód wewnętrzny zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej wydatku, określający przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.197.2018.1.IM
     ∟Zakup turbosprężarek samochodowych udokumentowany dowodem wewnętrznym – nie stanowi kosztu uzyskania przychodów

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.436.2017.1.RK
     ∟Wydatki poniesione na nabycie używanych palet, udokumentowanych dowodem wewnętrznym.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.387.2017.1.EC
     ∟Dokumentowanie w podatkowej książce przychodów i rozchodów zakupu złomu i puszek aluminiowych.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.183.2017.1.AG
     ∟Czy sposób w jaki Wnioskodawca dokumentuje zakup palet używanych od osób fizycznych (tj. dowód wewnętrzny) jest prawidłowy?

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-566/16-2/AK
     ∟Koszty uzyskania przychodu.

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1090/11-2/AG
     ∟Czy prawidłowym będzie wystawianie dowodów wewnętrznych dokumentujących skup odpadów poużytkowych w postaci zużytych tonerów od drukarek od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i czy można takie dowody wewnętrzne zaliczyć do kosztów uzyskanie przychodów?

1

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj