Interpretacje do przepisu
art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1150/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.454.2018.1.JK2
     ∟Czy na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika, a w konsekwencji czy Wnioskodawca ma obowiązek jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce od wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacanego Pracownikowi?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.423.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego i opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 24 lutego 2018 r. oraz obowiązków płatnika

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.352.2018.2.JM
     ∟Obowiązek podatkowy

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2018.2.AKU
     ∟opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.385.2018.2.DS
     ∟skutki podatkowe osiągania dochodów z zagranicy

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.264.2018.3.IM
     ∟Obowiązek podatkowy w związku z wygraną w kasynie.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2018.2.IR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z zagranicy

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2018.4.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.211.2018.5.RR
     ∟opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.203.2018.2.MST
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.201.2018.2.MN
     ∟Skutki podatkowe zawartej umowy powiernictwa.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.248.2018.1.WM
     ∟Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.214.2018.2.MS
     ∟opodatkowanie emerytury otrzymanej z Australii, Niemiec i Polski

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-270/16-5/KS1
     ∟sposób opodatkowania przychodów z najmu

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.213.2018.1.JK
     ∟Opodatkowanie świadczeń uzyskanych w ramach stypendium z Chin.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.238.2018.2.DA
     ∟Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej przez część roku w Polsce, a część roku za granicą (zmiana rezydencji w trakcie roku).

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.100.2018.4.ES
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.258.2018.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z oddelegowania pracowników do pracy za granicę na rzecz Spółek z Grupy.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.167.2018.1.ES
     ∟Czy wspólnik może w 2017 r. odliczyć koszty kwalifikowane gdy spółka prowadzi działalność na terenie SSE.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.166.2018.1.ES
     ∟Czy wspólnik może w 2017 r. odliczyć koszty kwalifikowane gdy spółka prowadzi działalność na terenie SSE.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.138.2018.1.MD
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Wielkiej Brytanii.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.253.2018.1.AC
     ∟w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na Usługi Specjalistyczne

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.252.2018.1.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.251.2018.1.AC
     ∟w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na Usługi Specjalistyczne

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.103.2018.2.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.64.2018.2.AKR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości położonych w Wielkiej Brytanii

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.79.2018.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z amerykańskim reżyserem w 2019 r.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.182.2018.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z amerykańskim reżyserem w 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj