Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


426/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.362.2018.1.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem spółki z o.o. Zespołów Trakcyjnych.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.250.2018.1.AŻ
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu do Spółki.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.251.2018.1.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.86.2018.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia składników do Spółek Celowych jako niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a także opodatkowanie stawką 23% transakcji zbycia działek niezabudowanych do Spółek Celowych i zwolnienie od podatku VAT transakcji zbycia działki zabudowanej, oraz podstawa opodatkowania z tytułu wniesienia aportem działek niezabudowanych do Spółek Celowych

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.7.2018.1.MP
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania udziałów wydanych w zamian za aport Znaków towarowych

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.610.2017.1.PR
     ∟W okoliczności niniejszej sprawy, podstawę opodatkowania należy ustalić w oparciu o wartość nominalną udziałów. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się kwota przekazana do kapitału zapasowego. Oznacza to, że podstawą opodatkowania z tytułu wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości jest wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za ten wkład niepieniężny wraz z kwotą pieniężną stanowiącą równowartość kwoty należnego podatku VAT od aportu przekazaną przez Spółkę Wnioskodawcy, pomniejszone o kwotę podatku VAT.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.574.2017.1.AO
     ∟W zakresie określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT w związku z wniesieniem Wkładu Niepieniężnego w postaci nieruchomości.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.308.2017.1.PR
     ∟Podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku do spółki w zamian za objęcie udziałów - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od spółki z tytułu transakcji, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W okolicznościach niniejszej sprawy, podstawę opodatkowania należy ustalić w oparciu o wartość nominalną udziałów. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się kwota przekazana do kapitału zapasowego. Oznacza to, że podstawą opodatkowania VAT z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku jest wartość nominalna udziałów wydanych przez spółkę w zamian za ten wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę należnego od tej czynności podatku VAT.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.69.2017.1.KK
     ∟Podstawa opodatkowania wniesienia aportem do spółki znaku towarowego i nieruchomości.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.28.2017.1.MK
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki kapitałowej.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.250.2016.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla transakcji wniesienia aportem nieruchomości do Spółki Kapitałowej.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.905.2016.1.AGW
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia nieruchomości do spółki jako wkładu niepieniężnego (aportu).

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1040.2016.1.KR
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu aportu Nieruchomości

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.550.2016.1.KK
     ∟czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci tego gruntu do Spółki Jawnej winna być opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23%,

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.665.2016.2.JO
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania aportu składników majątku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.410.2016.1.KK
     ∟w zakresie nieuznania za usługę nabycia wierzytelności w drodze aportu oraz braku opodatkowania ww. czynności podatkiem VAT

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.768.2016.1.RK
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości do Spółki Zależnej

2016.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.734.2016.1.KJ
     ∟Jak należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku wniesienia Wkładu Niepieniężnego do Spółki, w sytuacji, gdy wartość Wkładu Niepieniężnego odniesiona zostanie tylko w części na kapitał zakładowy Spółki, zaś różnica pomiędzy wartością rynkową (godziwą) Wkładu Niepieniężnego a wartością nominalną objętych za Wkład Niepieniężny udziałów (tzw. agio) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki?

2016.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.777.2016.1.MP
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania aportu składników majątkowych do spółki kapitałowej

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-546/16-1/PS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do spółki.

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.683.2016.1.KOM
     ∟Czy podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na aporcie znaku towarowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wartość nominalna nabytych udziałów pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.697.2016.1.KOM
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla aportu znaku towarowego do sp. z o.o. w zamian za udziały

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-666/16-3/KC
     ∟w zakresie opodatkowania aportu znaku towarowego do nowopowstałej społki

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-689/16-3/MPe
     ∟w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia aportu aktywów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-546/16-1/KO
     ∟w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-522/16-2/MK
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu aportu Nieruchomości do spółki kapitałowej

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-489/16-2/ISZ
     ∟określenia podstawy opodatkowania przy transakcji wniesienia składnika majątku w postaci całość lub część praw do filmu wytworzonego przez Wnioskodawcę lub do produkcji filmowej w toku, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj