Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10651/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.572.2018.1.EJ
     ∟wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.573.2018.1.EJ
     ∟wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.619.2018.2.NK
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz mieszkańców, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz brak obowiązku rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.550.2018.1.PG
     ∟Określenie podstawy opodatkowania, stawki podatku, prawa do odliczenia podatku.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.450.2018.3.AM
     ∟W zakresie: • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej, • braku opodatkowania podatkiem VAT zadatku w dacie jego otrzymania, • opodatkowania dopłaty do ceny sprzedaży w dacie kiedy stanie się należna, • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego z faktury dokumentującej zadatek dotyczący umowy przedwstępnej, • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości Wydzielonej wystawionej w wyniku realizacji umowy ostatecznej sprzedaży, • wykazania i opodatkowania podatkiem VAT zadatku w fakturze dokumentującej realizację umowy ostatecznej, • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego z faktury korygującej dokumentującej podwyższenie ceny sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.722.2018.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie opodatkowania przekazania przez mieszkańców wpłat na pokrycie podatku VAT od 85% wartości kosztów kwalifikowanych Instalacji OZE oraz stawki podatku VAT dla wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańców na poczet montażu Instalacji OZE.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.594.2018.1.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.534.2018.1.MP
     ∟opodatkowanie, podstawa opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udostępniania przez Spółkę wykorzystanej przez Klienta kwoty salda środków pieniężnych na karcie przedpłaconej, sposób kalkulacji wskaźnika proporcji

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.510.2018.2.DC
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.593.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania a bonifikaty.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.476.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie rozliczeń pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum jak i pomiędzy liderem a zamawiającym, sposób dokumentowania tych rozliczeń, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez partnera konsorcjum oraz brak opodatkowania podziału ewentualnej nadwyżki zysku konsorcjum powstałej po zakończeniu prac oraz sposobu jej dokumentowania.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.526.2018.1.MW
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w związku z realizacją Projektu.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/443-1009/11/18-5/S/RD
     ∟W zakresie nieuznania kwoty dofinansowania (dotacji) za obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz uznania za obrót i zwolnienia od podatku VAT wkładu prywatnego uczestnika.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.485.2018.1.RW
     ∟Uznanie, że dotacja Instytucji Zarządzającej stanowić będzie podstawę opodatkowania.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.401.2018.1.EK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców dotyczącego montażu instalacji OZE

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.407.2018.2.AZ
     ∟uznania otrzymanej dotacji za niestanowiącą podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.408.2018.2.AZ
     ∟uznania otrzymanej dotacji za niestanowiącą podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4441-56/12-6/KP
     ∟W zakresie właściwej stawki dla usług związanych z transportem lotniczym międzynarodowym osób.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.413.2018.2.JP
     ∟W zakresie nieuznania dotacji otrzymanej na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.275.2018.2.MPE
     ∟W zakresie wskazania czy opłata obliczona na podstawie art. 72 ust. 3 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera należny podatek VAT, czy też powinna zostać powiększona o kwotę tego podatku.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-136/13-2/EJ
     ∟Prawo do odliczenia w części podatku naliczonego przy budowie i rozbudowie sal gimnastycznych przekazanych szkołom w trwały zarząd

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.318.2018.1.EK
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wpłaty (paybacków) na rzecz NFZ oraz podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia zwrotu wpłat (paybacków) od NFZ

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.314.2018.2.KK
     ∟Uznanie dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów za niepodlegające opodatkowaniu.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.325.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania dla planowanego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek celowych

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.250.2018.1.AŻ
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu do Spółki.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.301.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.251.2018.1.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj