Interpretacje do przepisu
art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


850/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.315.2018.2.MKA
     ∟Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.333.2018.2.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Rosji oraz obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.292.2018.2.MM
     ∟W latach 2014-2017 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo dokonania odpisu od podatku w ramach ulgi abolicyjnej w związku z uzyskanym dochodem z tytułu udziału w turniejach/zawodach sportowych organizowanych w Federacji Rosyjskiej i w Holandii. Jeżeli Wnioskodawczyni nie skorzystała z ww. ulgi w zeznaniach podatkowych za ww. lata, może dokonać korekty tych zeznań i odliczyć przysługującą jej kwotę ulgi abolicyjnej. Natomiast ww. ulga nie przysługiwała Wnioskodawczyni w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udziału w zawodach/turniejach sportowych, które były organizowane w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a w konsekwencji w korektach zeznań podatkowych za te lata nie może odliczyć ulgi abolicyjnej od ww. dochodów.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.372.2018.1.SŻ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2018.2.IR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z zagranicy

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.219.2018.2.MP
     ∟ustalenie obowiązku podatkowego oraz zastosowanie ulgi abolicyjnej

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.196.2018.2.ENB
     ∟Możliwość odliczenia podatku stanowego zapłaconego w Stanach Zjednoczonych Ameryki na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek doliczenia uprzednio odliczonego podatku federalnego.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.146.2018.4.KR
     ∟Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia w Algierii i Egipcie podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogę korzystać z abolicji podatkowej?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.61.2018.2.ENB
     ∟Zastosowanie ulgi abolicyjnej w sytuacji kiedy do dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.60.2018.1.JM
     ∟w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.550.2017.2.JK2
     ∟Dochody osiągnięte przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu (spółki) z Arabii Saudyjskiej na podstawie umowy zlecenia będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. W rezultacie tego, nie przysługuje Wnioskodawczyni odliczenie na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczenie w ramach tzw. ulgi abolicyjnej. Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce w związku z osiągnięciem przychodów z tytułu zlecenia na rzecz podmiotu z Arabii Saudyjskiej.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-711/16-9/RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem odpowiednio w Norwegii i Belgii.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.9.2018.1.JK3
     ∟W sytuacji nie osiągnięcia dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, wynagrodzenie za pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na rzecz podmiotu arabskiego nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni będzie miała jednak obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.358.2017.2.HD
     ∟Możliwość zastosowania odliczenia na podstawie art. 27g ustawy w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.366.2017.2.RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.368.2017.2.ENB
     ∟Zastosowanie ulgi abolicyjnej do dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.389.2017.2.MAP
     ∟rozliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym przychodów z działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Stanów Zjednoczonych

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.319.2017.2.ŁS
     ∟1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, bez wezwania zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy? 2. Jeżeli Wnioskodawca jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, to czy przy ustalaniu kwoty zaliczki ma prawo zastosować art. 27g ustawy?

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.274.2017.2.AKU
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.168.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku dochodowego z działalności należnego w Polsce.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.165.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku dochodowego z działalności należnego w Polsce.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.169.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku dochodowego z działalności należnego w Polsce.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.167.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku dochodowego z działalności należnego w Polsce.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.170.2017.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku dochodowego z działalności należnego w Polsce.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.166.2017.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku dochodowego z działalności należnego w Polsce.

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.286.2016.7.KR
     ∟Ulga abolicyjna. Dochody z Korei Płd.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.238.2017.2.RS
     ∟Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Malezji.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.255.2017.1.MJ
     ∟w zakresie sposobu przypisania Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki amerykańskiej przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce amerykańskiej z tytułu jej udziału w spółce komandytowej oraz skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej do spółki amerykańskiej, a także ze spółki amerykańskiej do Wnioskodawcy.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.265.2017.1.IF
     ∟w zakresie sposobu przypisania Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki amerykańskiej przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce amerykańskiej z tytułu jej udziału w spółce komandytowej oraz skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej do spółki amerykańskiej, a także ze spółki amerykańskiej do Wnioskodawcy.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.281.2017.1.JK3
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj