Interpretacje do przepisu
art. 27f ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


28/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27f ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.273.2018.1.ŁS
     ∟Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna za 2016 r.?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.278.2018.2.DJ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko uzyskujące dochody z Niemiec.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.115.2018.2.MD
     ∟Skoro w stosunku do małoletnich dzieci Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską, sprawując nad nimi faktyczną pieczę w sposób zapewniający ich prawidłowy rozwój, to za 2017 r. jest uprawniona (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej, zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo do odliczenia całej kwoty ulgi na małoletnie dzieci będzie przysługiwało Wnioskodawczyni również w latach przyszłych pod warunkiem, że nie ulegną zmianie przepisy prawa będące podstawą niniejszego rozstrzygnięcia oraz stan faktyczny sprawy, w szczególności Wnioskodawczyni będzie nadal wyłącznie wykonywała władzę rodzicielską.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.85.2018.2.ACZ
     ∟Prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.100.2018.2.MD
     ∟Zainteresowanym, tj. Wnioskodawcy i jego małżonce nie przysługuje ulga prorodzinna na syna za 2016 r., ponieważ ustawodawca jako jeden z warunków skorzystania z przedmiotowej ulgi określił limit dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez pełnoletnie, uczące się dziecko.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.441.2017.2.BK
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.305.2017.1.SK
     ∟w zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.327.2017.1.ŁS
     ∟Jak prawidłowo należy obliczyć dochód osoby fizycznej samotnie wychowującej dziecko oraz zwracającej nienależnie pobrane świadczenia w celu ustalenia prawa do odliczenia od podatku ulgi na dziecko?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.326.2017.1.ŁS
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.143.2017.1.JR
     ∟1) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się przez część roku w liceum w Polce, następnie pracująca za granicą (Londyn) i tam studiująca osiągnęła w roku podatkowym 2014 dochody wyższe niż 3 089 zł? 2) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się (studiująca w Londynie) i tam pracująca osiągnęła w roku podatkowym 2015 dochody wyższe niż 3 089 zł? 3) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się (studiująca w Londynie) i tam pracująca osiągnęła w roku podatkowym 2016 dochody wyższe niż 3 089 zł?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.83.2017.2.JK
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.43.2017.1.TR
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.114.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.291.2016.2.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 - 2015

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.295.2016.2.KSM
     ∟Czy dochód pełnoletniego, uczącego się syna osiągnięty w 2015 r. z tytułu renty wyrównawczej wypłacanej przez zakład pracy zmarłego ojca w wysokości 5 070 zł 88 gr, powoduje utratę możliwości korzystania z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania dziecka pełnoletniego – syna?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.289.2016.1.KSM
     ∟Czy w przedstawionej sytuacji, prawidłowym było odliczenie ulgi prorodzinnej w stosunku do syna …. za okres 8 miesięcy, tzn. w okresie, w którym rodzice utrzymywali pełnoletnie dziecko, dalej uczące się (studia dzienne), sprawowali władzę rodzicielską nad synem, który nie ukończył 25 lat, zważywszy, że syn …. od dnia 5 września 2015 r. wstąpił w związek małżeński, a dochód osiągnięty w okresie jego utrzymywania przez rodziców (do dnia 4 września 2015 r.) nie przekraczał kwoty wolnej od podatku w 2015 r., tj. 3 091 zł?

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-673/16-2/WS
     ∟Ulga prorodzinna.

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-438/16-5/HD
     ∟Czy Wnioskodawczyni, osiągająca dochód i odprowadzająca składki podatkowe według skali podatkowej, jako rodzic, posiadająca władzę rodzicielską i faktycznie ją wykonująca, mogła w całości odliczyć ulgę prorodzinną na małoletnie dziecko w zeznaniu podatkowym (PIT-37) w 2015 r.?

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-173/16/HK
     ∟Czy w rozliczeniu podatkowym za 2014 r., przy wspólnym rozliczeniu z mężem, Wnioskodawczyni mogła skorzystać z ulgi przysługującej na trzecie dziecko w wysokości 2.000,04 zł?

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-138/16-4/WS
     ∟Podstawa obliczenia i wysokość podatku - ulga prorodzinna.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-648/15-6/MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-419/15-3/WS
     ∟Podatek od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-293/15/DP
     ∟ Czy samodzielne odliczenie przez Wnioskodawcę ulgi na dzieci za 2013 r. było prawidłowe?;  Czy w związku z finansowaniem potrzeb żony i dzieci, odliczenie przez Wnioskodawcę ulgi na dzieci w całości za 2014 r. było prawidłowe?

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-143/15/ASz
     ∟Czy dokonując wspólnego rozliczenia Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia podwyższonej kwoty ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka (2000.04 zł)?

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-132/15-4/WS
     ∟Ulga prorodzinna.

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-218/15/MD
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na dorosłe uczące się dziecko, które przekroczyło 3089 zł dochodu oraz małoletnie dziecko, w sytuacji, kiedy rodzice przekroczyli łączny dochód w wysokości 112.000 zł.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-42/15/ASz
     ∟Czy i w jakiej proporcji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dzieci za 2014 r.?

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-312/14/BD
     ∟Czy Wnioskodawca jako rodzic dwójki dzieci, tj. syna lat 16 oraz córki lat 19, która kontynuuj naukę oraz nie osiągnęła dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych art. 27 lub (art. 30b nie dotyczy rodzaju dochodów) ma prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 3 ustawy o podatku od osób fizycznych?

1

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj