Interpretacje do przepisu
art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


128/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.416.2018.1.IL
     ∟w zakresie ulgi prorodzinnej

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.274.2018.1.BK
     ∟Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.273.2018.1.ŁS
     ∟Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna za 2016 r.?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.275.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.175.2018.2.BK
     ∟Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.294.2018.2.KSM
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi na dzieci w 50%?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.210.2018.2.BK
     ∟Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.307.2018.1.MG
     ∟Czy wobec opisanej sytuacji faktycznej, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej za 2016 r. i 2017 r.?

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.266.2018.3.MG
     ∟Czy wobec opisanej sytuacji faktycznej, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej za 2016 r. i 2017 r.?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.254.2018.1.PP
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.166.2018.2.TR
     ∟Skoro w stosunku do małoletnich dzieci tylko Wnioskodawczyni wykonywała przedmiotowym okresie władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, to Zainteresowanej przysługuje wyłączne prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej, wnikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.189.2018.1.HD
     ∟Czy ulga prorodzinna przysługuje obydwojgu rodzicom w równych wysokościach?

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.145.2018.2.BK
     ∟Dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.115.2018.2.MD
     ∟Skoro w stosunku do małoletnich dzieci Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską, sprawując nad nimi faktyczną pieczę w sposób zapewniający ich prawidłowy rozwój, to za 2017 r. jest uprawniona (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej, zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo do odliczenia całej kwoty ulgi na małoletnie dzieci będzie przysługiwało Wnioskodawczyni również w latach przyszłych pod warunkiem, że nie ulegną zmianie przepisy prawa będące podstawą niniejszego rozstrzygnięcia oraz stan faktyczny sprawy, w szczególności Wnioskodawczyni będzie nadal wyłącznie wykonywała władzę rodzicielską.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.155.2018.1.IL
     ∟W sytuacji, gdy Wnioskodawca przez cały rok wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci i nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć że jest uprawniony do ulgi w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwójkę małoletnich dzieci. Zatem przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca wobec braku porozumienia z byłą żoną miał prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2017 r. w wysokości 50% kwoty ulgi na każde dziecko, ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ww. ustawy.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.151.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi na dziecko

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.154.2018.2.ASZ
     ∟Ulga prorodzinna – władza rodzicielska i obowiązek alimentacyjny

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.141.2018.2.IL
     ∟W stosunku do małoletniego dziecka tylko Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, w związku z tym przysługuje Jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy tj. w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2017.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.132.2018.2.MKA
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.36.2018.1.BK
     ∟Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.82.2018.1.IL
     ∟W stosunku do małoletniego syna tylko Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, w związku z tym przysługuje Jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy tj. w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2017.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.53.2018.4.SK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.41.2018.2.KR
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej

2018.03.09 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.72.2017.WAZ
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.03.08 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.106.2017.OBQ
     ∟Podatek dochodowy w zakresie ulgi prorodzinnej.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.441.2017.2.BK
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.86.2018.1.IL
     ∟Czy Wnioskodawczyni przysługuje na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego syna za lata 2012-2016, w pełnej niepodzielonej wysokości ze względu na fakt, że tylko Ona rzeczywiście tą władzę samodzielnie przez cały ten okres wykonywała bez udziału ojca dziecka?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.393.2017.1.BK
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.348.2017.2.MKA
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.333.2017.1.IL
     ∟1. Co należy rozumieć przez "wykonywanie władzy rodzicielskiej"? 2. Czy uznaje się, że Wnioskodawczyni w roku 2015, 2016 i 2017 samotnie wykonywała/wykonuje władzę rodzicielską? 3. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu podatkowym od osób fizycznych za 2015 r., 2016 r., 2017 r. w całości ulgę prorodzinną na oboje dzieci ? 4. Czy Wnioskodawczyni jako osoba samodzielnie sprawująca władzę faktyczną nad małoletnimi dziećmi może odliczyć w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych za kolejne lata w całości ulgę na oboje dzieci?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj