Interpretacje do przepisu
art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


522/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-304/15-7/MM
     ∟Skoro ustawodawca jednoznacznie w treści ustawy zdefiniował pojęcie dochodu, odróżniając je równocześnie od podstawy obliczenia podatku, którą stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot uiszczanych tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, to dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. W sytuacji gdy dochód ten, w przypadku dziecka Wnioskodawczyni wyniósł w roku 2013 – 3.211 zł nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi, w związku z czym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do dokonania odliczenia od podatku za 2013 r. na podstawie art. 27f ww. ustawy.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.416.2018.1.IL
     ∟w zakresie ulgi prorodzinnej

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.369.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.274.2018.1.BK
     ∟Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.273.2018.1.ŁS
     ∟Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna za 2016 r.?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.318.2018.3.ASZ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.248.2018.2.BK
     ∟Ulga prorodzinna

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w 100%.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.278.2018.2.DJ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko uzyskujące dochody z Niemiec.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.175.2018.2.BK
     ∟Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.200.2018.2.BK
     ∟Czy Wnioskodawczyni, jako matka samotnie wychowująca dorosłe, niepełnosprawne dziecko uzyskujące dochody, ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego w deklaracji rocznej ulgi prorodzinnej?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.294.2018.2.KSM
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi na dzieci w 50%?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.275.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi prorodzinnej nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z przekroczeniem limitu dochodu, tj. kwoty 112 000,00 zł.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.181.2018.2.PP
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w wysokości 50%

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.210.2018.2.BK
     ∟Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.307.2018.1.MG
     ∟Czy wobec opisanej sytuacji faktycznej, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej za 2016 r. i 2017 r.?

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.266.2018.3.MG
     ∟Czy wobec opisanej sytuacji faktycznej, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej za 2016 r. i 2017 r.?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.299.2018.1.KSM
     ∟1) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.298.2018.1.KSM
     ∟1)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.297.2018.1.KSM
     ∟1) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2018.2.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2015 r

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.217.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko uczące się w szkole wojskowej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.255.2018.3.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego brata (pytanie nr 1)

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.250.2018.2.MG
     ∟Czy Wnioskodawczyni rozliczając swój oraz męża PIT może rozliczyć syna do ulgi prorodzinnej? Czy biorąc pod uwagę przychód syna Wnioskodawczyni może od tego przychodu odliczyć składki społeczne, które pozwoliłyby osiągnąć rozliczenie poniżej kwoty 3 089 zł i możliwość rozliczenia syna do ulgi prorodzinnej?

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.235.2018.2.KSM
     ∟możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2015 r.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.254.2018.1.PP
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.234.2018.1.MK
     ∟ulgi prorodzinnej

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.161.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.155.2018.1.IL
     ∟W sytuacji, gdy Wnioskodawca przez cały rok wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci i nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć że jest uprawniony do ulgi w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwójkę małoletnich dzieci. Zatem przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca wobec braku porozumienia z byłą żoną miał prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2017 r. w wysokości 50% kwoty ulgi na każde dziecko, ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ww. ustawy.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.151.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi na dziecko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj