Interpretacje do przepisu
art. 25a ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


12/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 25a ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.226.2019.1.AM
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.209.2018.8.MC
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki komandytowej oraz przez spółkę komandytową.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.339.2018.1.IR
     ∟Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania na podstawie art. 45 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.209.2018.1.MC
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki komandytowej oraz przez spółkę komandytową.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.174.2018.1.MM
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółek osobowych oraz przez spółkę komandytową

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.91.2018.1.ES
     ∟obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.127.2018.1.EC
     ∟W zakresie obowiązku sporządzenia sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.466.2017.1.ES
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR
     ∟Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.223.2017.1.NL
     ∟wskazanie czy w sytuacji gdy po stronie Wnioskodawcy wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej umowy pożyczki, dla określenia limitu transakcji, o którym mowa w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wyłącznie kwotę odsetek

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL
     ∟wskazanie czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się do wartości netto, czy brutto

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.175.2017.1.NL
     ∟ustalenie: - czy wskazany w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do transakcji zawartych w roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, - czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać limitu wyrażonego w 25a ust. 1d ww. ustawy, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji, - czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzania sprawozdania PIT-TP.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj