Interpretacje do przepisu
art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


498/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.339.2018.1.IR
     ∟Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania na podstawie art. 45 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.298.2018.2.IR
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.209.2018.1.MC
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki komandytowej oraz przez spółkę komandytową.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.215.2018.1.KP
     ∟Obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.172.2018.4.MR
     ∟1. Czy w związku z wypłacanymi zaliczkami dla wspólnika w 2016 r. i 2017 r. na poczet udziału w zysku w sp. komandytowej zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. jak i od 1 stycznia 2017 r. przepisy o sporządzaniu dokumentacji podatkowej to jest art. 25 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 1f-1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych czynności? 2. Czy w przypadku ewentualnego uznania, iż komandytariusz uzyskuje odpowiednio od dnia 1 stycznia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. nieodpłatne świadczenie związane z nierozliczeniem pobranych zaliczek na udział w zysku w spółce komandytowej (wspólnik nie zwrócił zaliczek spółce za 2016 r. i 2017 r.) powinien on oraz wspólnicy spółki komandytowej sporządzić dokumentacje podatkową dotyczącą tej okoliczności zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 1f-1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.153.2018.2.EC
     ∟w zakresie skutków podatkowych dokonania zmiany udziału w zyskach/stratach spółki jawnej oraz zastosowania art. 25 ustawy o podatku dochodowym w przypadku zmiany proporcji udziałów

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.148.2018.2.EC
     ∟w zakresie skutków podatkowych dokonania zmiany udziału w zyskach/stratach spółki jawnej oraz zastosowania art. 25 ustawy o podatku dochodowym w przypadku zmiany proporcji udziałów

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.174.2018.1.MM
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółek osobowych oraz przez spółkę komandytową

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.91.2018.1.ES
     ∟obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.184.2018.1.AC
     ∟ustalenie czy Wnioskodawca oraz Fundusz są podmiotami powiązanymi

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.152.2018.1.EC
     ∟skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.127.2018.1.EC
     ∟W zakresie obowiązku sporządzenia sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-1280/15-3/ES
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a updof

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.483.2017.1.ES
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.484.2017.1.ES
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR
     ∟Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2017.1.ES
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów spółki komandytowej, określenia powiązań między podmiotami, prawa zastosowania mechanizmu szacowania dochodów, braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-999/15/17-5/S/MM
     ∟w zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-997/15/17-4/S/MM
     ∟W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.185.2017.1.MG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, wydatków na nabycie towarów handlowych oraz majątku wykorzystywanego w indywidualnej działalności.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.223.2017.1.NL
     ∟wskazanie czy w sytuacji gdy po stronie Wnioskodawcy wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej umowy pożyczki, dla określenia limitu transakcji, o którym mowa w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wyłącznie kwotę odsetek

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.356.2017.2.JK2
     ∟Sprzedaż nieruchomości w 2016 r. stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku całego dochodu uzyskanego z tej sprzedaży wydatkując przychód na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, czyli na nabycie lokalu mieszkalnego lub gruntu pod budowę budynku mieszkalnego z zamiarem w nim zamieszkania.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-1000/15-5/MM
     ∟W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.225.2017.1.MG
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.226.2017.1.MG
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.228.2017.1.MK
     ∟W zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.289.2017.1.RK
     ∟Zastosowanie przepisów art. 25 oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.125.2017.2.NL
     ∟brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.116.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej, powiązań między podmiotami.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.117.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia do spółki jawnej, powiązań między podmiotami, zwolnienia przedmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj