Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


535/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.427.2018.2.PR
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za udziały i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji późniejszego zbycia tych akcji

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.138.2018.2.AC
     ∟skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do innej spółki kapitałowej

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.117.2018.2.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.116.2018.2.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.24.2018.1.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.23.2018.1.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-14/17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-15//17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.7.2017.2.TR
     ∟Wymiana udziałów.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.2.2017.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.4.2017.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.5.2017.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.14.2017.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.700.2016.2.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.733.2016.4.RR
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawcy w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.732.2016.4.RR
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawcy w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.755.2016.4.MK
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.731.2016.4.MK
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.735.2016.4.IS
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.734.2016.4.IS
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.724.2016.4.PW
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.725.2016.4.PW
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.600.2016.2.AC
     ∟Skutki podatkowe wymiany udziałów

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.827.2016.1.AC
     ∟Skutki podatkowe wymiany udziałów

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-564/16-2/KW1
     ∟w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.559.2016.1.GG
     ∟Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w związku z objęciem przez Wnioskodawcę nowych udziałów w Spółce Nabywającej (w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego) w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci wszystkich posiadanych Akcji w Spółce Akcyjnej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-562/16-3/MK
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce nabywającej w związku z wniesieniem udziałów w Spółce Zbywanej I i II?

2016.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-574/16-2/MM
     ∟o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-504/16-4/MM
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nabywającej?

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-503/16-4/MM
     ∟Skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w Spółce, nabywająca je spółka, która w wyniku aportu nabędzie bezwzględna większość praw głosu w Spółce i jednocześnie wkład zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia przez niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj