Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


645/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.467.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.353.2018.2.KS
     ∟Skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.354.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2018.1.PSZ
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji? 2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.296.2018.2.DJD
     ∟Skutki podatkowe zbycia środków trwałych sfinansowanych dotacją

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.109.2018.1.MK
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.106.2018.1.AW
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.19.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.9.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.100.2018.1.AK
     ∟Czy przy sprzedaży samochodu niezamortyzowana wartość środka trwałego w całości zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów a w szczególności czy przy ustalaniu kosztów podatkowych w związku z określeniem podstawy opodatkowania uwzględnia się zarówno odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów podatkowych jak i wartość zakupu powyżej 20.000 EURO?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.40.2018.2.WM
     ∟Czy Wnioskodawca wydatek w kwocie netto 78.688 zł z tytułu wykonania przez Spółkę serwisu ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania w grudniu 2017 r.?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.232.2017.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu i kosztów jego uzyskania z tytułu otrzymania spłaty przez wspólnika w związku z przekazaniem całego majątku rozwiązanej spółki osobowej drugiemu wspólnikowi.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.15.2018.1.SJ
     ∟możliwość zaliczenia rusztowań do kosztów uzyskania przychodu

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2017.1.IR
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i kosztów sprzedaży nieruchomości w przypadku przejęcia długu lub przystąpienia do długu

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.472.2017.1.IR
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i kosztów sprzedaży nieruchomości w przypadku przejęcia długu lub przystąpienia do długu

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.389.2017.3.IR
     ∟brak zastosowania art. 22p w odniesieniu do przejęcia długu lub przystąpienia do długu

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.388.2017.3.IR
     ∟brak zastosowania art. 22p w odniesieniu do przejęcia długu lub przystąpienia do długu

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.347.2017.2.JŁ
     ∟1. Czy sprzedaż lokalu użytkowego stanowi przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi twierdząco – jak należy ustalić koszt zbycia lokalu w sytuacji, gdy nie można ustalić kosztów wytworzenia (rozumianych jako koszt nabycia i dokonanych później modernizacji)?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2017.1
     ∟Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego?

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2017.1.IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości użytkowej wykorzystywanej do pozarolniczej działalności gospodarczej

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.334.2017.2.AG
     ∟Czy Wnioskodawca może całą wartość nabycia towaru, to jest cenę sprzedaży należną sprzedającym, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem, tj. koszty notarialne, ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości/towaru?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.319.2017.2.EC
     ∟W zakresie określenia źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości stanowiących towar handlowy.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.303.2017.1.WM
     ∟Czy koszty partycypacji w modernizacji drogi publicznej w tym opracowania koncepcji modernizacji ulicy, przy której znajdują się zakłady produkcyjne spółki jawnej, której Wnioskodawca jest udziałowcem stanowią koszt uzyskania w dacie ich poniesienia?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.141.2017.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.283.2017.1.MM
     ∟Zaliczenie wydatków na nabycie od kontrahenta Usług Testowania do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.384.2017.1.MM
     ∟Zaliczenie wydatków na nabycie od kontrahenta Usług Testowania do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.218.2017.2.DR
     ∟Czy Wnioskodawczyni może amortyzować używane wyposażenie?

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.208.2017.1.AM
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych urządzeniem oraz wyposażeniem sauny.

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.56.2017.2.NL
     ∟określenie wysokości dochodu uzyskanego przez wspólników (komandytariuszy) spółki komandytowej w związku z Transakcją sprzedaży, o której mowa we wniosku oraz podstawy prawnej ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej wniesionej w formie aportu do spółki komandytowej w 2008 r.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.52.2017.1.NL
     ∟sposób ustalenia kosztów z odpłatnego zbycia nieruchomości, o której mowa we wniosku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj