Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5255/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.432.2018.1.WM
     ∟Czy odsetki od kredytu w części przeznaczonego na zobowiązania stacji paliw spółka jawna (91% odsetek kredytu) stanowią koszty uzyskania przychodu spółki jawnej?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.467.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.348.2018.1.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na kurs licencji pilota.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.305.2018.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów – dofinansowanie do szkolenia.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.336.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynajmu nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.472.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kup wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, sfinansowanego z otrzymanej dotacji

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.515.2018.3.AP
     ∟Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na opłacenie podatku akcyzowego od zakupionego samochodu używanego z zagranicy oraz pozostałych wydatków.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.437.2018.1.PSZ
     ∟Czy czynsz najmu lub dzierżawy przez spółkę komandytową nieruchomości od Wnioskodawczyni, której przysługują prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lub wydzierżawiania tej nieruchomości i jednocześnie będącej komandytariuszem spółki komandytowej, będzie kosztem uzyskania przychodu przez wspólników spółki komandytowej, w tym Wnioskodawczynię, w takich proporcjach, w jakich każdy ze wspólników, w tym Wnioskodawczyni, uczestniczy w zysku spółki komandytowej?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.448.2018.1.IF
     ∟Nie ma przeszkód prawnych, aby zaliczyć wydatki na podjęte przez Wnioskodawcę niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku budownictwo do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.335.2018.1.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów – strata z tytułu kradzieży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.452.2018.1.SJ
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość nieściągalnych wierzytelności z tytułu należności za wykonane usługi

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.450.2018.1.EC
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi świadczone przez żonę. Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.370.2018.1.DR
     ∟Czy wydatki poniesione z tytułu uczestnictwa w ramach spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.426.2018.2.MM
     ∟Zaliczenie do kup wydatków na opłaty czesnego poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.354.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.353.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.420.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych przez Spółkę B na rzecz Spółki A.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.307.2018.1.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów związane z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.332.2018.2.AK
     ∟Czy w przypadku sprzedaży praw do umowy leasingu przez Spółkę komandytową, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć kaucję gwarancyjną do kosztów uzyskania przychodów?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.323.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2018.1.IS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.449.2018.1.BO
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.420.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnicy pomiędzy kwotą udzielonego kredytu waloryzowanego a kwotą spłacanego kredytu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.346.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od spłacanego kredytu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2018.2.MR
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, skutków podatkowych realizacji opcji na akcje oraz skutków podatkowych sprzedaży akcji.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2018.2.MR
     ∟Program motywacyjny.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.398.2018.1.IM
     ∟Wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu pracy twórczej.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.445.2018.1.DJD
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajmem mieszkania w innym mieście niż siedziba działalności.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.244.2018.2.WS
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, realizacji opcji na akcje, sprzedaży akcji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj