Interpretacje do przepisu
art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


328/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.241.2017.1
     ∟Czy można ustalić samodzielnie okres amortyzacji na 10 lat, jako że jest to budynek używany?

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.151.2017.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.252.2017.1.MG
     ∟Skoro Wnioskodawca przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych ulepszył środek trwały, a wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku, będzie on mógł zastosować stawkę amortyzacyjną wynoszącą 10% rocznie.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.282.2017.1.KU
     ∟1)Czy brzmienie i wykładnia przepisu art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie, w odniesieniu do wydatków na wyposażenie mieszkania, obejmujących: meble, oświetlenie, sprzęt RTV i AGD, a także opłat za media (prąd, gaz, wywóz śmieci, itp.), czynsz płacony do spółdzielni, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości oraz wydatków na środki czystości związane z wynajmowanym lokalem, zatem wydatki te mogą stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów podlegające rozliczeniu w dacie ich poniesienia? 2)Czy brzmienie i wykładnia przepisu art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 32 i pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę na uznanie wydatków w postaci odsetek bankowych od kredytu na zakup nieruchomości, jako kosztów uzyskania przychodów?

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.281.2017.1.KU
     ∟1)Czy przepis art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę należy powiększyć wartość początkową mieszkania w dniu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wydatki poniesione na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę podłóg, płytkowanie, kładzenie gładzi na ścianach, montaż podwieszanego sufitu, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, armatury sanitarnej i łazienkowej? 2)Czy wykładnia przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego mieszkania, według stawki 10%?

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.193.2017.2.KU
     ∟1)Czy wykładnia przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na jego zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, zatem na zaliczenie uzyskanych przychodów z najmu mieszkania do tego źródła przychodów? 2) Czy wykładnia przepisu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozwala na jego zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, zatem na opodatkowanie przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.277.2017.1.KU
     ∟1) Czy brzmienie i wykładnia przepisu art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie, w odniesieniu do wydatków na wyposażenie mieszkania, obejmujących: meble, oświetlenie, sprzęt RTV i AGD, a także opłat za media (prąd, gaz, wywóz śmieci, itp.), czynsz płacony do spółdzielni, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości oraz wydatków na środki czystości związane z wynajmowanym lokalem, zatem wydatki te mogą stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów podlegające rozliczeniu w dacie ich poniesienia? 2) Czy brzmienie i wykładnia przepisu art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 32 i pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę na uznanie wydatków w postaci odsetek bankowych od kredytu na zakup nieruchomości, jako kosztów uzyskania przychodów?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.276.2017.1.KU
     ∟3) Czy przepis art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę należy powiększyć wartość początkową mieszkania w dniu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wydatki poniesione na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę podłóg, płytkowanie, kładzenie gładzi na ścianach, montaż podwieszanego sufitu, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, armatury sanitarnej i łazienkowej? 4) Czy wykładnia przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego mieszkania, według stawki 10%?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.189.2017.2.KU
     ∟1) Czy wykładnia przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na jego zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, zatem na zaliczenie uzyskanych przychodów z najmu mieszkania do tego źródła przychodów? 2) Czy wykładnia przepisu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozwala na jego zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, zatem na opodatkowanie przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%?

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej otrzymanego w darowiźnie budynku usługowo-administracyjnego oraz możliwości zastosowania do niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej?

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.93.2017.1.AM
     ∟w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wskazanego we wniosku budynku oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.17.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.105.2017.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zastosowania do lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.21.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej lokalu mieszkalnego.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.14.2017.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowe jest stosowanie amortyzacji ww. mieszkań wg stawki indywidulanej i zastosowanie stawki na poziomie 10%?

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-693/15-2/2017/WM
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną tj. 10 lat, o której mowa w art. 22j ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec zakupionego lokalu mieszkalnego, który następnie został zmodernizowany i przebudowany na gabinety lekarskie?

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.111.2017.1.RK
     ∟w zakresie zastosowania w części nabytego udziału indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla lokalu mieszkalnego

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1002.2016.2.MM
     ∟Czy wydatki poniesione w ramach przeprowadzonego remontu, przystosowującego mieszkanie do wynajmu, są bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu w miesiącu oddania mieszkania do użytkowania na wynajem?

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1075.2016.1.MM
     ∟Czy zasadne jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynoszącej rocznie 10% przez 10 lat dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego, zakupionego na rynku wtórnym?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1155.2016.2.KS1
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.999.2016.2.KO
     ∟ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.939.2016.2.AG
     ∟Czy, zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego (mieszkania) na poziomie 10% w skali roku, przez okres 10 lat?

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.6.2017.1.DJD
     ∟Wymiana nawierzchni na parkingu jako koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.602.2016.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji wskazanego we wniosku budynku hotelu

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1064.2016.1.SJ
     ∟Amortyzacja mieszkania jako koszt uzyskania przychodu.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.963.2016.1.KU
     ∟Czy zakupione lokale mieszkalne usytuowane w budynku mieszkalnym wybudowanym w 1972 r. Wnioskodawczyni może amortyzować według indywidualnej stawki amortyzacyjnej określonej w art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.359.2016.2.JG
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji /3lata / w oparciu o przedstawiony stan faktyczny?

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.358.2016.2.JG
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji /3lata / w oparciu o przedstawiony stan faktyczny?

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.886.2016.2.SJ
     ∟Czy Wnioskodawca może zakupić mieszkanie własnościowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować je indywidualną stawką w wysokości 10% rocznie oraz obciążać odpisami amortyzacyjnymi koszty podatkowe?

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.843.2016.2.AP
     ∟stawka amortyzacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39962 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj