Interpretacje do przepisu
art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


178/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.241.2017.1
     ∟Czy można ustalić samodzielnie okres amortyzacji na 10 lat, jako że jest to budynek używany?

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.252.2017.1.MG
     ∟Skoro Wnioskodawca przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych ulepszył środek trwały, a wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku, będzie on mógł zastosować stawkę amortyzacyjną wynoszącą 10% rocznie.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej otrzymanego w darowiźnie budynku usługowo-administracyjnego oraz możliwości zastosowania do niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.225.2017.1.AG
     ∟Comiesięczne naliczanie amortyzacji od środka trwałego (kempingu) i uznania jej za koszt uzyskania przychodu oraz zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.5.2017.2.AG
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, kiedy to poprzedni właściciel poniósł znaczące nakłady na remont kapitalny budynku, Wnioskodawczyni może dla nabytego w styczniu 2017 r. budynku ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną, na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.17.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.21.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej lokalu mieszkalnego.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.60.2017.2.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.14.2017.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowe jest stosowanie amortyzacji ww. mieszkań wg stawki indywidulanej i zastosowanie stawki na poziomie 10%?

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.111.2017.1.RK
     ∟w zakresie zastosowania w części nabytego udziału indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla lokalu mieszkalnego

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.79.2017.1.RK
     ∟w zakresie amortyzacji środka trwałego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.7.2017.1.MAP
     ∟amortyzacji lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w części w działalności gospodarczej

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.131.2017.1.MAP
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w części w działalności gospodarczej

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1045.2016.2.MPŁ
     ∟Czy prawidłowe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę z podwyższonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40% na podstawie art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.939.2016.2.AG
     ∟Czy, zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego (mieszkania) na poziomie 10% w skali roku, przez okres 10 lat?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.602.2016.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji wskazanego we wniosku budynku hotelu

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.226.2016.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.963.2016.1.KU
     ∟Czy zakupione lokale mieszkalne usytuowane w budynku mieszkalnym wybudowanym w 1972 r. Wnioskodawczyni może amortyzować według indywidualnej stawki amortyzacyjnej określonej w art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.553.2016.5.NL
     ∟- sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w drodze darowizny oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. środków trwałych, - możliwość i sposób amortyzacji będących przedmiotem darowizny: gruntów oraz inwestycji w obcym środku trwałym, środków trwałych zaliczonych przez Wnioskodawcę do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środków transportu, a także budynku użytkowego, o którym mowa we wniosku.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.782.2016.1.AG
     ∟Czy poniesione wydatki o charakterze inwestycyjnym w lokalu należącym do Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej (prywatnie), a użytkowanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą stanowić inwestycję w obcym środku trwałym w świetle art. 22a ust. 2 pkt 1 PDOF i mogą być amortyzowane według zasad określonych art. 22j ust. 1 pkt 4 PDOF?

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.781.2016.1.AG
     ∟Czy w przypadku nabycia w przyszłości prawa własności ww. lokalu użytkowego, lokal ten, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, będzie mógł być amortyzowany przy zastosowaniu indywidualnie ustalanych stawek amortyzacyjnych, tj. według zasad określonych wart. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)?

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.805.2016.2.SJ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca może ustalić stawkę amortyzacji, dla celów amortyzacji środka trwałego w związku z komercyjnym charakterem inwestycji, na poziomie 10%?

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.560.2016.1.ZK
     ∟Czy wobec powyższego, zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogę zastosować indywidualną stawkę amortyzacji wynajmowanego mieszkania w wysokości 10% w skali roku, przez okres 10 lat?

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-856/16-6/KS
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-400/16-2/EN
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku lokalu oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do jego amortyzacji

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-397/16-2/WRz
     ∟amortyzacji budynku mieszkalnego indywidualną stawką amortyzacyjną.

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-57/16-4/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-58/16-3/KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.430.2016.2.AG
     ∟Czy Wnioskodawca miał prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-537/16-4/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 39962 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj