Interpretacje do przepisu
art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


224/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.323.2018.1.AN
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.189.2018.4.MD
     ∟W zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.156.2018.1.KP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.157.2018.1.BC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2018.2.MM
     ∟możliwość amortyzacji budynków nigdy nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.112.2018.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.106.2018.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.80.2018.1.WR
     ∟Brak możliwości korekty wyboru metody amortyzacji.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.56.2018.1.RR
     ∟określenie stawki amortyzacyjnej

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.467.2017.2.RK
     ∟Zmiana metody amortyzacji.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.347.2017.2.IF
     ∟Jeżeli przedmiotowe nieruchomości były wykorzystywane przez poprzednich właścicieli przez okres przekraczający 60 miesięcy i zostaną one po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawczynię dla potrzeb najmu, to nieruchomości te spełniają warunki do uznania ich za używany środek trwały, o którym mowa w art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem Wnioskodawczyni może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% w skali roku, dla przedmiotowych lokali.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2017.1
     ∟Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego?

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.289.2017.1.IF
     ∟W zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uprzednio wynajmowanych w ramach najmu prywatnego.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.148.2017.1.MG
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.151.2017.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.252.2017.1.MG
     ∟Skoro Wnioskodawca przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych ulepszył środek trwały, a wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku, będzie on mógł zastosować stawkę amortyzacyjną wynoszącą 10% rocznie.

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.17.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.78.2017.1.WRZ
     ∟Możliwość ustalenia wartości początkowej składników majątku (budynków)wg cen rynkowych.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.20.2017.1.HS
     ∟Najem mieszkania (pokoju). Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków.

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.111.2017.1.RK
     ∟w zakresie zastosowania w części nabytego udziału indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla lokalu mieszkalnego

2017.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.96.2017.2.AP
     ∟sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1155.2016.2.KS1
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.199.2016.2.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.970.2016.1.WM
     ∟Czy prawidłowe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych lokali mieszkalnych według rocznej stawki 10% pod warunkiem wykazania, że dany lokal był wykorzystywany przez przynajmniej 60 miesięcy przed nabyciem go przez Wnioskodawcę i zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów?

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.730.2016.1.KO
     ∟Jak prawidłowo zakwalifikować u Wnioskodawcy wydatki na dokończenie budowy oraz w jaki sposób rozliczyć te wydatki w kosztach uzyskania przychodów?

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-721/16-2/DR
     ∟1. Czy nowa winda (dźwig towarowy) wmontowana w budynku może być uznana za oddzielny środek trwały i amortyzowana liniowo lub jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania? 2. Czy zmieni się wartość budynku, który został przeszacowany w 1995 r. i jest amortyzowany metodą liniową?

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.528.2016.1.WRz
     ∟zasady amortyzacji przebudowanego budynku magazynowego

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj