Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


487/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.468.2018.1.KU
     ∟zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2018.1.BC
     ∟Określenie wartości początkowej środka trwałego.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2018.1.MD
     ∟Możliwość zaliczenia do wartości początkowej lokalu mieszkalnego wartości wykonanych prac budowlanych na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.197.2018.2.ES
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.218.2018.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo dokonać korekty wartości początkowej środków trwałych polegającej na zwiększeniu wartości początkowej o podatek od towarów i usług, co do którego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony, oraz do skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych podlegających amortyzacji?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.167.2018.1.BC
     ∟Możliwość rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości zakupionej w 2012 roku.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.205.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie instalacji gazowej

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.174.2018.3.KS
     ∟skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej oraz kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych od budynków na cudzym gruncie stanowiących elementy aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.173.2018.3.KS
     ∟skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej oraz kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych od budynków na cudzym gruncie stanowiących elementy aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.109.2018.1.MK
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.106.2018.1.AW
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.414.2017.4.HS
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.88.2018.1.KS1
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.47.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz w części dotyczącej momentu zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.530.2017.1.MD
     ∟kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie kryptowaluty i zakup sprzętu komputerowego

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.57.2018.1.PSZ
     ∟W jaki sposób należy ustalić wartość początkową zakupionych działek oraz nieruchomości zabudowanej - w kontekście dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.432.2017.3.WM
     ∟Czy w przypadku zawarcia planowanego (opisanego w stanie faktycznym oraz zgodnego z treścią wskazaną w opisie stanu faktycznego) Porozumienia zmieniającego w sprawie podziału majątku wspólnego i nabycia na własność wskazanych w nim ruchomości, Wnioskodawczyni może przyjąć na środki trwałe nabyte w ramach tegoż porozumienia ruchomości i je amortyzować oraz zaliczać w koszty działalności gospodarczej?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.431.2017.1.ACZ
     ∟Ustalenie wartości ulepszenia środka trwałego

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.16.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.233.2017.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy opłaty leasingowe w części odpowiadającej spłacie dodatniej wartość firmy Przedsiębiorstwa, pozostaną wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 23f w związku z art. 23a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.230.2017.1.SG
     ∟w przypadku wystąpienia dodatniej wartość firmy Przedsiębiorstwa oraz w przypadku niewystąpienia dodatniej wartość firmy Przedsiębiorstwa

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.231.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środka trwałego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.230.2017.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środka trwałego.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: - ustalenia wartości początkowej środka trwałego, - zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2017.1
     ∟Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego?

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.327.2017.1.KU
     ∟Czy zasadne jest zastosowanie przez Wnioskodawczynię indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 7% rocznie?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.118.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych w przypadku zmiany formy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany formy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj