Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


628/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.467.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.621.2018.2.KO
     ∟w zakresie: - opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości mieszkalnej oraz garażu pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą, - zakwalifikowania planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości mieszkalnej i garażu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i zastosowania obniżonej stawki podatkowej, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, - przyjęcia przez Spółkę, do obliczenia powierzchni użytkowej, klasyfikującej zbywany budynek do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12b pkt 1 u.p.t.u., powierzchni użytkowej wykazanej w zaświadczeniach przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy a ustalonej w oparciu o dokumentację budowlaną, - prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej nabycie zabudowanej nieruchomości mieszkalnej i garażu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.735.2018.1.AB
     ∟zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu stanowiącego towar handlowy.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.627.2018.1.SM
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży nieruchomości

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.537.2018.5.WL
     ∟zwolnienia od podatku sprzedaży lokali w przypadku ponoszenia nakładów na remont/ulepszenie powyżej 30% ceny zakupu lokali, zwolnienia od podatku sprzedaży lokali w przypadku ponoszenia nakładów na remont/ulepszenie poniżej 30% ceny zakupu, sposobu opodatkowania sprzedawanych wraz z lokalami elementów ich wyposażenia.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.351.2018.4.JKU
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.405.2018.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.386.2018.1.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.249.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2018.1.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej ulepszonego lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.374.2018.1.DJD
     ∟Możliwość stosowania indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem najmu

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.431.2018.1.AB
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu stanowiącego towar handlowy.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.401.2018.2.OS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wyremontowanych lokali

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.259.2018.2.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy lokalu, obowiązek zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów przeznaczonych na remont lokalu.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.300.2018.1.JO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali (towarów handlowych) oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nakładami ponoszonymi na ich ulepszenie.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.262.2018.2.RK
     ∟dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2018.1.MD
     ∟Możliwość zaliczenia do wartości początkowej lokalu mieszkalnego wartości wykonanych prac budowlanych na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.64.2018.2.MS
     ∟czy wycofanie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z majątku spółki cywilnej i przeniesienie jej do majątku osobistego wspólników spowoduje powstanie u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, czy w związku ze zmianą przeznaczenia budynku spółka cywilna ma obowiązek skorygowania odliczonego podatku VAT.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.299.2018.1.MD
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego (wartość ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika)

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.239.2018.1.MM
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.243.2018.1.MGR
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.205.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie instalacji gazowej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.13.2017.9.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportem do spółki prawa handlowego nieruchomości z uwagi na brak statusu podatnika w stosunku do tych czynności, zwolnienie od podatku wniesienia ich aportem do Spółki prawa handlowego, prawa do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych nieruchomości z uwagi na wybór opodatkowania ich zbycia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci aportu działalności żeglarskiej.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.144.2018.2.ISK
     ∟Brak możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, do dostawy budynku pełniącego funkcje mieszkalne.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.108.2018.1.DS
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.104.2018.2.DB
     ∟1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wprowadzenia do ewidencji środków trwałych wyżej wymienionych nieruchomości, które składają się z lokali mieszkalnych, handlowych jak i usługowych? 2. W jaki sposób ustalić wartość początkową tych nieruchomości? 3. Od jakiego miesiąca rozpocząć ujmowanie amortyzacji w kosztach uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj