Interpretacje do przepisu
art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1411/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.429.2018.1.MG
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków na remont i naprawę otrzymanych środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od modernizacji, ulepszeń i innych wydatków zwiększających wartość początkową otrzymanych środków trwałych.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.468.2018.1.KU
     ∟zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.450.2018.1.BO
     ∟Odpisy amortyzacyjne.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.276.2018.1.TW
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków o charakterze remontowym bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.470.2018.1.KO
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2018.2.RK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.257.2018.1.MM
     ∟Określenie wartości początkowej budynków/lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.287.2018.2.AGR
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.323.2018.1.AN
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.456.2018.1.KO
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.249.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.320.2018.2.KS1
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem roweru wykorzystywanego w tej działalności

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.334.2018.2.AP
     ∟Stawki amortyzacji środka trwałego będącego.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.283.2018.1.DB
     ∟Czy amortyzacja środka trwałego (samochodu osobowego Ford Galaxy) stanowi koszt uzyskania przychodu ?

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.373.2018.2.GG
     ∟w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowego

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2018.1.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej ulepszonego lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.210.2018.4.PSZ
     ∟Czy, w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2018 r., Wnioskodawca może po tej dacie nadal zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w latach 2012-2013, w drodze darowizny?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.407.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji teletechnicznej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.406.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.405.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji elektrycznej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji klimatyzacji za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.402.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.401.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji przeciwpożarowej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.310.2018.2.DJD
     ∟Uznanie instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.277.2018.3.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj