Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2688/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.2.AKU
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zamiennej nabytej w drodze odszkodowania

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.384.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży niezakończonej inwestycji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą niezakończonej inwestycji.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.3.MG
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.343.2018.2.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę w związku z działem spadku, jako wydatek na cel mieszkaniowy związany z nabyciem udziału w tej nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.279.2018.1.KP
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat od nabycia powstanie podatek dochodowy? Czy w przypadku jego powstania Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć od dochodu kwotę spłaty w wysokości: 67 625 zł, a także kwotę zachowku, której zrzekła się otrzymania – 25 375 zł, a także kwotę 7 000 zł (tj. połowa wartości garażu)?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.338.2018.2.PP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.412.2018.2.ASZ
     ∟koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przekształconego ze spółdzielczego lokatorskiego prawa

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.393.2018.2.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego a chwilowy wynajem nabytego lokalu mieszkalnego

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.325.2018.1.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-167/15/18-S/JK
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.415.2018.2.KP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości przejętej za długi.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.381.2018.2.KR
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.388.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.362.2018.1.MS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w garażu i udziału w nieruchomości wspólnej w przypadku wydatkowania go na spłatę kredytu refinansowego.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.269.2018.1.DW
     ∟Czy przy sprzedaży nieruchomości spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup (dokonany przez osobę niebędącą kredytobiorcą), a następnie nabytej przez kredytobiorcę w drodze umowy darowizny, można uznać tę spłatę za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu, tudzież uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe?

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.177.2018.4.JS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.301.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.294.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.335.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.360.2018.3.KSM
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.366.2018.1.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.300.2018.1.BK
     ∟Środki wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 17 czerwca 2014 r., tj. po dniu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (5 lipca 2013 r.) nie mogą zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy, i tym samym nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.367.2018.2.KSM
     ∟Czy wydatki poniesione na trwałą zabudowę kuchni można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2018.1.KR
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.361.2018.2.MG
     ∟skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.280.2018.1.TR
     ∟Zainteresowanej przysługuje prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu ze zbycia nabytego w roku 2016 udziału w nieruchomości: udokumentowanej spłaty na rzecz brata, kosztów poniesionych przy sądowym zniesieniu współwłasności, tj. opłaty za wniosek do sądu i kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy, zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ stanowią one koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.323.2018.1.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem działki kosztów nabycia przedmiotowej działki- ceny określonej w umowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj