Interpretacje do przepisu
art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3416/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.386.2018.1.PSZ
     ∟- Korekta przychodów uzyskanych od 2015 r., - Wyliczenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym z okresów, w którym otrzymał Pan dotację i o kwotę zawyżenia wystornować zapisy księgowe, - Sporządzenie korekty zeznań rocznych za lata 2015, 2016, 2017

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.353.2018.4.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.348.2018.1.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na kurs licencji pilota.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.362.2018.3.MR
     ∟Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.305.2018.2.KK
     ∟Czy zgodnie z treścią art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest zastosowanie w rozliczeniach z programistą, w opisanym stanie faktycznym, 50% kosztu uzyskania przychodu, przy zastrzeżeniu ust. 9a i 9b ustawy i przy przyjęciu zgodnie z tym przepisem, iż koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.289.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.296.2018.2.MN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.412.2018.2.ASZ
     ∟koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przekształconego ze spółdzielczego lokatorskiego prawa

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.397.2018.2.MG
     ∟możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.426.2018.2.MM
     ∟Zaliczenie do kup wydatków na opłaty czesnego poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.364.2018.2.MS2
     ∟W zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.263.2018.2.MN
     ∟Rozumienie pojęcia „działalności badawczo-rozwojowej” oraz „działalności twórczej w zakresie programów komputerowych”.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.354.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.353.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.265.2018.2.DW
     ∟1) Czy działalność twórcza Pracowników Spółki stanowi działalność twórczą, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT? 2) Czy Spółka, stosując metodę I określania Honorarium autorskiego, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może zastosować, w odniesieniu do Honorarium autorskiego koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 9a ww. ustawy? 3) Czy Spółka, stosując metodę II określania Honorarium autorskiego, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych może zastosować w odniesieniu do Honorarium autorskiego koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 9a ww. ustawy?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.488.2018.1.KU
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.257.2018.2.KK
     ∟Rozumienie pojęcia „działalności twórczej w zakresie programów komputerowych”.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.259.2018.1.KK
     ∟Rozumienie pojęcia „działalności badawczo-rozwojowej” oraz „działalności twórczej w zakresie programów komputerowych”.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.351.2018.1.MST
     ∟Rozumienie pojęcia działalności twórczej w zakresie programów komputerowych.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.272.2018.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.343.2018.2.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.400.2018.2.SK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.420.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnicy pomiędzy kwotą udzielonego kredytu waloryzowanego a kwotą spłacanego kredytu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.314.2018.2.KS
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.388.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.240.2018.3.JG
     ∟W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.245.2018.2.WS
     ∟W zakresie możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.344.2018.2.AK
     ∟Stosowanie kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj