Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


474/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2018.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.404.2018.4.MM
     ∟Reasumując należy wskazać, że prawo do ulgi określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niego, zatem Wnioskodawczyni nie ma możliwości skorzystania z niej w imieniu swojego męża.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.384.2018.3.MP
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.269.2018.1.DW
     ∟Czy przy sprzedaży nieruchomości spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup (dokonany przez osobę niebędącą kredytobiorcą), a następnie nabytej przez kredytobiorcę w drodze umowy darowizny, można uznać tę spłatę za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu, tudzież uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.378.2018.1.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (własne cele mieszkaniowe) w sytuacji spłaty kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.373.2018.1.AKR
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym należącego do majątku odrębnego jednego z małżonków w przypadku wydatkowania przychodu z tego zbycia na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonków.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2018.1.KR
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.267.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.348.2018.1.KK
     ∟zwolnienia od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału we własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w związku z przeznaczeniem przychodu na spłatę kredytu na zakup lokalu mieszkalnego przez żonę przed zawarciem związku małżeńskiego, stanowiącego wspólność małżeńską wskutek późniejszego rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.277.2018.3.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.197.2018.2.AW
     ∟Przeznaczenie środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości lokalowej, w której są realizowane własne cele mieszkaniowe.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.286.2018.1.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji wydatkowania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze darowizny na zakup drugiego lokalu mieszkalnego.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.285.2018.1.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji wydatkowania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w 2015 roku na zakup innego lokalu mieszkalnego.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.204.2018.1.KP
     ∟Czy jeżeli otrzymaną kwotę z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania wraz z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego Wnioskodawczyni przeznaczy na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem w dniu 18 sierpnia 2010 r., to będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego?

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.257.2018.2.SŻ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.232.2018.2.MK
     ∟Spłata długu hipotecznego nie jest kosztem odpłatnego zbycia ani kosztem uzyskania przychodu. Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia w przypadku nabycia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu matki, której Wnioskodawczyni udzieliła pożyczki na zakup tej nieruchomości.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.211.2018.2.TR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.249.2018.2.SR
     ∟możliwość zaliczenia spłaty pożyczki zaciągniętej u osoby fizycznej na zakup lokalu mieszkalnego do własnych celów mieszkaniowych

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.218.2018.2.KK
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego na zakup drugiego domu należącego do Wnioskodawcy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.136.2018.2.JG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania na spłatę kredytu obciążającego nieruchomość uzyskaną w drodze darowizny od syna, na której zakup przez syna, Wnioskodawca jego żona i syn wspólnie zaciągnęli kredyt.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.214.2018.1.AK
     ∟Przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego, w którym podatnik będzie początkowo zamieszkiwał sporadycznie i sporadycznie będzie lokal ten wynajmował, a docelowo zamieszka w nim na stałe, a możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.169.2018.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.113.2018.2.KP
     ∟Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży w 2017 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w części w 2015 roku oraz nieruchomości gruntowej nabytej w 2013 roku i wydatkowane na spłatę kredytu w banku X zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia tych praw i nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w banku Y nie mogą w całości stanowić wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy uprawniającym do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy będzie spłata kredytu w części przypadającej na udział w nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w 2010 r. Wydatkowanie środków na spłatę kredytu zaciągniętego przez ówczesną małżonkę, z uwagi na fakt, że kredyt zaciągnięto przez zawarciem związku małżeńskiego, nie może stanowić wydatku na realizację własnych celów mieszkaniowych, gdyż takie wydatkowanie stanowi spłatę tej części kredytu przypadającego na ówczesną małżonkę Wnioskodawcy, a zatem nie może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy Wnioskodawca poprzez poniesienie takiego wydatku realizowałby nie tylko własny, ale i cudzy cel mieszkaniowy. Tymczasem realizacja cudzych celów mieszkaniowych w oparciu o powyższe zwolnienie podatkowe nie jest dopuszczona. Na sposób skorzystania ze zwolnienia podatkowego przez Wnioskodawcę fakt zawarcia związku małżeńskiego nie ma żadnego wpływu i jest bez znaczenia. Dodatkowo wyłączeniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ulegają wszelkie koszty okołokredytowe.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.138.2018.2.MZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w mieszkaniu nabytego w spadku – począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 r. na nabycie innego mieszkania do majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego małżonki, służącego realizacji własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.115.2018.1.MJ
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu wraz z odsetkami

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.67.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.86.2018.2.MZ
     ∟W przypadku, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziału w mieszkaniu stanowiące majątek odrębny Wnioskodawczyni, przeznaczone zostaną na cele mieszkaniowe, tj. na remont (wykończenie) zakupionego domu, zastosowanie znajdzie zwolnienie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.23.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.62.2018.1.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj