Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


512/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.258.2018.3.MK
     ∟Niezależnie od daty zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską, czy – jak w przedmiotowej sprawie – umowy darowizny do majątku wspólnego - Wnioskodawca spełnia ustawowe warunki z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji może zakwalifikować środki ze zbycia nieruchomości przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.310.2018.2.JG
     ∟1. koszty związane z przekształceniem domku letniskowego na mieszkalny, tj. koszty architekta, geodety, uzgodnień instalacyjnych, kosztów poniesionych w urzędach: opłaty za mapki oraz samo pozwolenie, 2. koszty związane z trwałą zabudową meblową, tj. meble kuchenne, szafy wnękowe oraz wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, tj. okap, płyta grzewcza, piec, lodówka, kuchenka mikrofalowa, zlew, bateria, zmywarka, 3. koszty związane z trwałą zabudową łazienki, tj. płytki ceramiczne, gres, wanna, umywalka, WC, baterie meble łazienkowe, pralka, 4. koszty związane z doprowadzeniem, wykonaniem oraz podłączeniem instalacji do budynku i w budynku (wod.-kan., woda, prąd, instalacja grzewcza), tj. koszty wynajęcia specjalistów instalatorów, koszty wynajęcia koparki, rury, kable, gniazdka, włączniki, punkty świetlne, lampy, bojler na ogrzanie ciepłej wody, piec stalowy typu „koza” na ogrzanie budynku, 5. koszty związane z wybudowaniem ogrodzenia oraz zagospodarowania infrastruktury wokół domu, tj. siatka ogrodzeniowa, brama, furtka i bruk na podjazd do domu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.346.2018.2.KS
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.315.2018.1.AS
     ∟Czy do odliczenia na cele remontowe można zaliczyć remont ścian zewnętrznych i elewacji pokryty z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.389.2018.2.KC
     ∟Zwolnienie przedmiotowe

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.345.2018.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.347.2018.1.TR
     ∟Wnioskodawczyni nie wydatkowała przeznaczonych środków na remont mieszkania, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko na lokal mieszkalny będący własnością innej osoby. Dlatego też powyższy sposób wydatkowania przychodu nie wypełnia dyspozycji realizacji własnego celu mieszkaniowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na niniejsze rozstrzygnięcie nie ma żadnego wpływu faktyczne zamieszkiwanie Wnioskodawczyni w tymże mieszkaniu, gdyż nie jest ono równoznaczne z posiadaniem prawa własności lub współwłasności do przedmiotowego mieszkania.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.325.2018.1.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.384.2018.3.MP
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-513/15/18-S/BK
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej 60 000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wpłacenie kwoty 60 000 zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoduje zwolnienie Wnioskodawczyni z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej w dniu 26 marca 2010 r.?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.243.2018.2.AD
     ∟Czy w sytuacji, gdy żona była właścicielem działki, na której wybudowany został dom dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a wydatki na ten cel poniesione zostały w okresie dwóch lat od sprzedaży nieruchomości występuje możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, mimo że współwłaścicielem działki Wnioskodawca został po upływie dwóch latach, gdy żona przeniosła działkę w drodze darowizny do majątku wspólnego?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.329.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.295.2018.1.ŁS
     ∟Zaniechanie poboru podatku – umorzenie kredytu hipotecznego na własne cele mieszkaniowe.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.267.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2018.2.MKA
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cudzą nieruchomość.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.314.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.323.2018.1.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.271.2018.3.LZ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania uzyskanego dochodu w odniesieniu do środków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2018.1.ASZ
     ∟cele mieszkaniowe - wydatki poniesione na zakup wyposażenia domu i lokalu mieszkalnego, usługi projektowania wnętrz oraz miejsca parkingowego

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.376.2018.1.ASZ
     ∟cele mieszkaniowe - wydatki poniesione na roboty budowlano-remontowe oraz zakup lokalu mieszkalnego

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.322.2018.1.AKU
     ∟Czy dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku mieszkalnym oraz kolektorów słonecznych na połaci dachu budynku mieszkalnego wyczerpuje znamiona wydatków poniesionych na przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.278.2018.1.ASZ
     ∟cele mieszkaniowe - wydatki poniesione na montaż paneli fotowoltaicznych i związane z tym zmiany w instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe)

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.127.2018.1.AD
     ∟Czy w sytuacji, gdzie mąż był właścicielem działki, na której wybudowany został dom dla małżeństwa z dwójką dzieci dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a wydatki na ten cel poniesione zostały w okresie dwóch lat od sprzedaży nieruchomości – przepisy pozwalają mi na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, mimo że współwłaścicielem działki zostałam po owych dwóch latach, gdy mąż przeniósł działkę w drodze darowizny do majątku wspólnego?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.165.2018.2.JG
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości na budowę części mieszkalnej w stacji kontroli pojazdów, na działce należącej do rodziców Wnioskodawczyni nie daje podstaw do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-130/15/18-S/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.180.2018.1.DW
     ∟Czy można uznać raty, do których zobowiązuje deweloper w umowie jako wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe pomimo tego, że przeniesienie własności nastąpi po upływie dwóch lat?

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.249.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zaliczenia wydatków na stałą zabudowę wnętrza z drzwiami suwanymi wraz z ich montażem do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.250.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zaliczenia wydatków na stałą zabudowę wnętrza z drzwiami suwanymi wraz z ich montażem do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.242.2018.3.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj