Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1447/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.310.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2018.2.AK
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2017 r. nieruchomości stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem – jak wynika z treści wniosku – wskazane nieruchomości wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, po sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego oraz zostały nabyte przez kupującego w celu powiększenia jego gospodarstwa rolnego. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2018.2.EC
     ∟Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.401.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.400.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.268.2018.3.AS
     ∟Czy Wnioskodawca podlega ustawowemu zwolnieniu z podatku?

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.299.2018.2.BK
     ∟Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.394.2018.1.MK
     ∟Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego rodzi po Jego stronie zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.379.2018.2.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości, która weszła w skład gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku?

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.349.2018.4.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.281.2018.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (gospodarstwa rolnego) - możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.262.2018.2.IL
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.259.2018.2.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.258.2018.2.KC
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.170.2018.3.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.292.2018.2.MK
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.261.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.242.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.204.2018.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.203.2018.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.158.2018.3.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.244.2018.KP
     ∟Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w dniu 28 marca 2018 r. części gospodarstwa rolnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niej przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.245.2018.2.KP
     ∟Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w dniu 28 marca 2018 r. części gospodarstwa rolnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niej przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.219.2018.1.GM
     ∟Sprzedaż nieruchomości (grunty orne) przed upływem 5 lat od dnia zakupu. Po sprzedaży nieruchomość nie utraci charakteru rolnego.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.180.2018.2.AA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.154.2018.1.MK
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.133.2018.2.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.75.2018.2.JG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przychodu ze sprzedaży działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na cele powiększenia i utworzenia gospodarstwa rolnego.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.213.2018.1.LS
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w 2016 r. nieruchomości rolnej, nabytej przez Wnioskodawcę w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niego przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże część tego przychodu w części przypadającej na grunty stanowiące użytki rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ze zwolnienia określonego w ww. przepisie nie będzie korzystał przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części przypadającej na grunty leśne, ponieważ obszar gruntów leśnych w świetle przepisów ustawy o podatku rolnym nie tworzy gospodarstwa rolnego. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać ww. przychód w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), PIT-39.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj