Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


579/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.416.2018.5.GG
     ∟Czy składniki jakie zostaną przeniesione do Spółki kapitałowej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.357.2018.3.MPŁ
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych w ramach Działu, będzie stanowić na moment wniesienia wkładu niepieniężnego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”)? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy dokonanie aportu Działu stanowiącego ZCP w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT będzie objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.382.2018.3.LZ
     ∟skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki kapitałowej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek komandytowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.348.2018.2.MPŁ
     ∟Czy realizowana inwestycja opisana w części stanu faktycznego po jej zakończeniu może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy przychody z tytułu wartości wkładu do spółki będą wolne od podatku?

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.387.2018.1
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.279.2018.1.MG
     ∟Skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.278.2018.1.MG
     ∟Skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.282.2018.1.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki z o.o.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.281.2018.1.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki z o.o.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.381.2018.1.KT
     ∟w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży ww. składników

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.254.2018.2.MJ
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.253.2018.2.MJ
     ∟skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.224.2018.4.AP
     ∟powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu do Spółki jawnej

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.244.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.243.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.242.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.211.2018.1.MJ
     ∟Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki kapitałowej.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.209.2018.1.MJ
     ∟Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki kapitałowej.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.212.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.210.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.152.2018.4.MGR
     ∟W zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem aportu do Spółki jawnej.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.109.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.112.2018.2.MJ
     ∟skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-165/14/18-2/S/EC
     ∟Skutki podatkowe wniesienia składników majątkowych w formie aportu do spółki kapitałowej

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.75.2018.5.AC
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.243.2017.2.NL
     ∟skutki podatkowe objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.242.2017.2.NL
     ∟skutki podatkowe objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.733.2017.2.MJ
     ∟Zwolnienie z podatku VAT transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.246.2017.3.MS
     ∟skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj