Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


679/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.349.2018.4.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.259.2018.2.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.258.2018.2.KC
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.310.2018.1.PP
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.147.2018.2.AP
     ∟zaliczenie przychodów z tytuły dzierżawy do odpowiedniego źródła przychodów oraz opodatkowanie przychodów z dzierżawy ryczałtem ewidencjonowanym

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.204.2018.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.203.2018.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.158.2018.3.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.180.2018.2.AK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody z dzierżawy gruntów oraz budynków/budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.244.2018.KP
     ∟Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w dniu 28 marca 2018 r. części gospodarstwa rolnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niej przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.245.2018.2.KP
     ∟Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w dniu 28 marca 2018 r. części gospodarstwa rolnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niej przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.133.2018.2.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.75.2018.2.JG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przychodu ze sprzedaży działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na cele powiększenia i utworzenia gospodarstwa rolnego.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.213.2018.1.LS
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w 2016 r. nieruchomości rolnej, nabytej przez Wnioskodawcę w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niego przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże część tego przychodu w części przypadającej na grunty stanowiące użytki rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ze zwolnienia określonego w ww. przepisie nie będzie korzystał przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części przypadającej na grunty leśne, ponieważ obszar gruntów leśnych w świetle przepisów ustawy o podatku rolnym nie tworzy gospodarstwa rolnego. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać ww. przychód w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), PIT-39.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.112.2018.1.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i opodatkować dochody z najmu ryczałtowym podatkiem w wysokości 8,5% (lub 12,5% powyżej 100.000 zł) zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy ?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.76.2018.2.AA
     ∟Opodatkowania przychodów z dzierżawy.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.71.2018.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia udziału w nieruchomości.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.28.2018.2.EJ
     ∟Opodatkowanie dochodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.55.2018.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.9.2018.3.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia części kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym na spłatę kredytu hipotecznego,

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.18.2018.2.JK3
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.392.2017.3.KSM
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gospodarstwa rolnego

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-155/14/18-S/TR
     ∟Sprzedaż działek - źródła przychodu.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.282.2017.3.SK
     ∟Czy dokonując sprzedaży gruntów ornych Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (a tym samym wycofać mylnie złożony PIT-39)?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.288.2017.2.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.291.2017.2.MN
     ∟Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych w przedstawionym stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.222.2017.2.KB
     ∟Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.340.2017.2.MGR
     ∟W zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.313.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.214.2017.3.JW
     ∟Skutki podatkowe podnajmu/poddzierżawy gospodarstwa rolnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj