Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


71/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.553.2018.1.KM
     ∟Możliwość posiadania statusu rolnika ryczałtowego w sytuacji ustalenia prawa do emerytury.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2018.2.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży drewna po przekroczeniu limitu 200.000,00 zł, obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży drewna, stawka podatku dla sprzedaży drewna.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.80.2018.5.AJ
     ∟Możliwość powrotu do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 5 ustawy i brak obowiązku zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych w sytuacji rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.44.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.21.2017.1.OS
     ∟Status rolnika ryczałtowego

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.932.2016.1.MS
     ∟Prawidłowości rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.2.2017.1.OS
     ∟Status rolnika ryczałtowego

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.713.2016.2.MS
     ∟Możliwość zarejestrowania się jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.484.2016.2.MW
     ∟prawo Wnioskodawczyni do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przedmiocie prowadzonej działalności

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.483.2016.2.MW
     ∟prawo Wnioskodawcy do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przedmiocie prowadzonej działalności

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-532/16-4/MT
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych rolnika ryczałtowego

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-494/16-1/JO
     ∟w zakresie opodatkowania oraz skutków podatkowych dla rolnika ryczałtowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-495/16-4/JO
     ∟opodatkowanie oraz skutki podatkowe dla rolnika ryczałtowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-452/16-2/MT
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek pochodzących z majątku własnego.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-256/16/ES
     ∟wystawianie faktur w przypadku wykonywania usług w gospodarstwie należącym do żony Wnioskodawcy

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-83/16/LSz
     ∟Prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

2016.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-32/16/AL
     ∟W zakresie możliwości zarejestrowania się jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług w związku z rozpoczęciem prowadzenia fermy drobiu nieśnego i rzeźnego.

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-856/15/MG
     ∟Na moment nabycia maszyn rolniczy mających służyć działalności rolniczej (usługi rolnicze) Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od podatku VAT mając tym samym status rolnika ryczałtowego.

2015.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-967/15-2/RR
     ∟Korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-588/15-5/PR
     ∟Podatek od towarów i usług prawa do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej jako czynny podatnik podatku VAT w zakresie usług rolniczych

2015.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-447/15/KM
     ∟Sposób dokumentowania zmiany danych nabywcy i sprzedawcy wskazanych na fakturze oraz prawa do odliczenia z korygowanych faktur

2015.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-116/15/MS
     ∟Opodatkowanie dzierżawy gruntów.

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1268/14-2/MT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego przez rolnika ryczałtowego.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-537/14-2/MM
     ∟możliwość wystawienia zbiorczej faktury VAT RR oraz sposób jej wystawienia

1 2 3

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj