Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


607/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4513-3/16-13/18/S/JO
     ∟określenie podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.267.2018.4.DK
     ∟Transakcja w zakresie, w jakim jest zwolniona z podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Jednakże w zakresie, w jakim umowa sprzedaży Nieruchomości była faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie była z tego podatku zwolniona), do opisanej transakcji zastosowanie znajduje wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.454.2018.3.RR
     ∟Uznania Sprzedającego za podatnika podatku VAT w związku ze zbyciem udziału w Nieruchomości, opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia ww. udziału oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Kupującego w związku z transakcją nabycia Nieruchomości.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.268.2018.4.MD
     ∟Transakcja w zakresie, w jakim jest zwolniona z podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Jednakże w zakresie, w jakim umowa sprzedaży Nieruchomości była faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie była z tego podatku zwolniona), do opisanej transakcji zastosowanie znajduje wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.406.2018.3.JG
     ∟Sposób opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na hodowli i sprzedaży roślin.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.462.2018.3.KBR
     ∟Uznanie Sprzedającej za podatnika podatku VAT w związku ze zbyciem udziału w Nieruchomości, opodatkowanie podatkiem VAT czynności zbycia ww. udziału oraz prawo do odliczenia podatku VAT przez Kupującego w związku z transakcją nabycia Nieruchomości.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.553.2018.1.KM
     ∟Możliwość posiadania statusu rolnika ryczałtowego w sytuacji ustalenia prawa do emerytury.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.371.2018.1.MD
     ∟kasy rejestrujące

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2018.2.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży drewna po przekroczeniu limitu 200.000,00 zł, obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży drewna, stawka podatku dla sprzedaży drewna.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.291.2018.2.SS
     ∟Nieuznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu zamierzonej sprzedaży działek gruntu, stanowiących ustawową wspólność majątkową małżeńską.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.292.2018.2.SS
     ∟Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu zamierzonej sprzedaży działek gruntu, stanowiących ustawową wspólność majątkową małżeńską.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.398.2018.3.MWJ
     ∟Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży/planowanej sprzedaży działek

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.251.2018.4.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.220.2018.2.MD
     ∟Uzyskanie statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.252.2018.4.MD
     ∟Obowiązek uznania sprzedaży działek gruntu za czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.176.2018.4.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działek.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.392.2018.2.JM
     ∟Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury VAT RR.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.195.2018.1.IF
     ∟Dokonana w 2017 r. sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku, w którym ją nabyto, zatem sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.80.2018.5.AJ
     ∟Możliwość powrotu do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 5 ustawy i brak obowiązku zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych w sytuacji rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.126.2018.2.MD
     ∟Obowiązek uznania sprzedaży działek niezabudowanych, ale przeznaczonych pod zabudowę, za czynności podlegające opodatkowaniu.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.104.2018.2.EB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.121.2018.2.JM
     ∟Brak podlegania opodatkowaniu sprzedaży działki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj