Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


570/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.546.2018.1.KBR
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki działkowe oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.466.2018.2.AW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.391.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.406.2018.3.JG
     ∟Sposób opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na hodowli i sprzedaży roślin.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.497.2018.2.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.516.2018.1.BS
     ∟Zwolnienie od podatku dzierżawy gruntu na cele rolnicze.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.547.2018.1.PS
     ∟Zwolnienie od podatku dzierżawy obwodów łowieckich.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.337.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2018.2.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży drewna po przekroczeniu limitu 200.000,00 zł, obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży drewna, stawka podatku dla sprzedaży drewna.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.342.2018.2.ASZ
     ∟dokumentowanie sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.393.2018.1.ICz
     ∟Opodatkowanie dzierżawy gruntów rolnych oraz budynków i budowli posadowionych na tych gruntach.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.254.2018.1.JC
     ∟Braku opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.216.2018.1.KM
     ∟Wycofanie z ewidencji środków trwałych ładowarki teleskopowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.123.2018.2.EB
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.130.2018.2.EZ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży działek.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.75.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej niezabudowanej będącej majątkiem osobistym.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.114.2018.1.MK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionego samochodu ciężarowego.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.135.2018.1.MN
     ∟zwolnienie od podatku VAT sprzedaży ciągnika rolniczego

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.42.2018.2.IP
     ∟Uznanie Powiatu za podatnika z tytułu wydzierżawiania na rzecz koła łowieckiego obwodu łowieckiego i opodatkowanie pobieranego z tego tytułu czynszu dzierżawnego, stawka podatku VAT dla dzierżawy obwodu łowieckiego, opodatkowanie obciążenia koła łowieckiego związanego z nieusprawiedliwionym niezrealizowaniem rocznego planu łowieckiego w wysokości odpowiadającej udziałowi w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, wliczanie ww. obciążenia koła łowieckiego do podstawy opodatkowania czynności dzierżawy obwodu łowieckiego oraz stawka podatku VAT dla pobieranego od koła łowieckiego udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.48.2018.3.MM
     ∟Udokumentowanie fakturą VAT RR nabycia ryb i prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturze.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.73.2018.2.MC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dzierżawy części gospodarstwa rolnego na cele inne niż rolnicze.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.9.2018.1.KM
     ∟Jak należy udokumentować rozliczenie z plantatorem, gdy z ostatecznego rozliczenia (przeliczenie polaryzacji surowca lub aneks cenowy do umowy kontraktacji) dostaw surowca wynika, że plantator powinien otrzymać inne niż określone pierwotnie (w pierwotnym dokumencie) wynagrodzenie za dostarczone buraki cukrowe (podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia), w przypadku gdy: 1) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był rolnikiem ryczałtowym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT RR), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest podatnikiem VAT czynnym? 2) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był podatnikiem VAT czynnym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest rolnikiem ryczałtowym?

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.5.2018.2.NK
     ∟Zwolnienia od podatku najmu gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.534.2017.1.KC
     ∟Sprzedawane przez Wnioskodawcę do Niemiec produkty rolne (młode rośliny) stanowią produkty rolne w rozumieniu ustawy o VAT. Dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedaż ww. produktów rolnych do Niemiec, jak wykazano wyżej, należy traktować jako dostawę krajową, korzystającą ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj