Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1121/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.605.2017.9.AB
     ∟opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.545.2018.2.AT
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.545.2018.2.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy miejsc postojowych znajdujących się w wydzielonych w budynku garażowo-usługowym na kondygnacjach IV-VII.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.605.2018.2.PRP
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.512.2018.3.JC
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem oraz prawa do odliczenia podatku.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.506.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.473.2018.2.MD
     ∟Uzyskanie statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz zastosowanie zwolnienia do sprzedaży tej nieruchomości.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.392.2018.2.AG
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości za odszkodowaniem.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.469.2018.3.IT
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem, zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności wywłaszczenia nieruchomości

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.530.2018.2.JO
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży działki nr 740/18 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.524.2018.3.AB
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości (lokali wraz z udziałami w częściach wspólnych z miejscami postojowymi) w trybie art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.564.2018.3.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu. Opodatkowania podstawową stawką VAT dostawy budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu przy założeniu, że Zainteresowani złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy. Pełne prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.482.2018.2.EB
     ∟Zbycie nieruchomości w drodze zamiany i ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku braku dopłaty.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.570.2018.2.JP
     ∟W związku z zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca występuje z zapytaniem, czy z chwilą dokonania sprzedaży opisanego lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT „zwolnioną” zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, czy będzie musiał zastosować stawkę VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.494.2018.1.KM
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku w związku z ww. czynnością.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.440.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.472.2018.2.PG
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz prawo do odliczenia podatku.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-1.4512.146.2016.8.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności przekazania budynków wspólnikowi Spółki w związku z jej rozwiązaniem (likwidacją).

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.465.2018.4.BJ
     ∟Sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonywana w trybie egzekucji komorniczej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.394.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.393.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.397.2018.1.SS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.391.2018.4.JO
     ∟Opodatkowanie licytacyjnej sprzedaży nieruchomości.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.495.2018.1.BJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku zbycia lokali mieszkalnych powstałych w wyniku podziału istniejącego lokalu, będących towarem handlowym.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.466.2018.1.JC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.446.2018.2.NF
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży ośrodka wczasowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj