Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 5 pkt 4b ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


9/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4b ustawy o podatku od towarów i usług

1

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.911.2016.2.LSz
     ∟Opodatkowanie opłat za korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia i ustalenie obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego zwrotnego wydania przedmiotu przewłaszczenia po całkowitej spłacie umowy pożyczki, sposób dokumentowania w podatku VAT obciążenia Pożyczkobiorcy podatkiem od nieruchomości.

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.587.2016.2.MS
     ∟dokumentowanie fakturami VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.794.16.1.AS
     ∟udostępnianie pomieszczeń biurowych między jednostami budżetowym

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-129/16-2/BS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego.

2015.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-440/15/ICz
     ∟Określenie obowiązku podatkowego dla czynności wykonywanych w ramach zastępstwa procesowego.

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-351/15-3/MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia samochodu służbowego wraz z paliwem pracownikowi do celów prywatnych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności odpłatnego udostępnienia samochodu służbowego wraz z paliwem pracownikowi do celów prywatnych.

2015.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-141/15-4/BJ
     ∟obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług najmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które zapłata następuje za pośrednictwem banku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług najmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które zapłata następuje gotówką braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej otrzymania zaliczki na poczet usług najmu samochodów i dostawy energii cieplnej

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1069/14-2/AS
     ∟wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży kart telefonicznych i starterów.

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1070/13-4/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępniania zakładowej organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania ich działalności, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia ww. usług oraz sposobu i terminu dokumentowania wskazanych wyżej czynności.

1

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj