Interpretacje do przepisu
art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3793/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.409.2018.2.ASZ
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości w części nabytej we wspólności majątkowej i w części w drodze darowizny od męża.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.517.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe po stronie Powiernika związane z umową powiernictwa.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.477.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.395.2018.2.MG
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.421.2018.1.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Spółce 2 w związku ze zmniejszeniem wkładu Wnioskodawcy w Spółce 1 oraz uregulowania przez Spółkę 1 zobowiązania wobec Wnioskodawcy w związku ze zmniejszeniem Jego wkładu w Spółce 1

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.344.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.374.2018.5.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-772/15/18-S/IL
     ∟Sprzedaż w dniu 2 marca 2015 r. lokalu mieszkalnego nabytego w dniu 29 grudnia 2004 r. do majątku wspólnego małżonków, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie rodzi po stronie Wnioskodawczyni obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-308/15-6/18-S/KR
     ∟Możliwość zastosowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej art. 19 w sytuacji, gdy nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu wniesionego w formie aportu

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.261.2018.5.WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.360.2018.3.KSM
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-309/15-9/18-S/KR
     ∟W zakresie możliwości zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce?

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2018.1.KR
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.410.2018.2.AM
     ∟ustalenia wartości początkowej nieruchomości nabytej w darowiźnie i wniesionej aportem do spółki jawnej

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.317.2018.2.MG
     ∟Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość będzie stanowić koszt odpłatnego zbycia zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalający na pomniejszenie przychodu, tj. ceny określonej w umowie?

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.278.2018.4.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.398.2018.1.KR
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2018.1.MZ
     ∟Należy stwierdzić, że spłata dokonana na rzecz Wnioskodawczyni za przeniesienie udziału w nieruchomości na wyłączną własność współwłaściciela nieruchomości, stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jak wynika ze stanu faktycznego, zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-1095/14-1/HS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w planie RSU.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-1096/14-1/HS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w planie RSU.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/4511-56/15-1/MZ
     ∟Plan motywacyjny – RSU

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/4511-55/15-1/MZ
     ∟Plan motywacyjny – RSU

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.281.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (własne cele mieszkaniowe) w sytuacji posiadania innej nieruchomości mieszkalnej

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.258.2018.1.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości - zapis testamentowy kosztem odpłatnego zbycia lub kosztem uzyskania przychodu.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.277.2018.3.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.232.2018.2.MK
     ∟Spłata długu hipotecznego nie jest kosztem odpłatnego zbycia ani kosztem uzyskania przychodu. Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia w przypadku nabycia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu matki, której Wnioskodawczyni udzieliła pożyczki na zakup tej nieruchomości.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.392.2018.1.AP
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości zadłużenia spadkodawcy wobec ZUS

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.289.2018.2.AK1
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym przyznania opcji pracowniczych w planie SOP organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Belgii.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.288.2018.2.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym przyznania akcji odroczonych w Planie SAP organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Belgii.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj