Interpretacje do przepisu
art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1190/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.503.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.540.2018.1.EB
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.378.2018.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia przy nabyciu działek zabudowanych i niezabudowanych.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP3/4512-1-46/16-12/EB
     ∟Opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.438.2018.2.JO
     ∟uznanie komornika za płatnika podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.372.2018.2.TKU
     ∟Opodatkowanie dostawy działek w ramach egzekucji komorniczej (art. 43 ust. 1 pkt 9).

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.465.2018.4.BJ
     ∟Sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonywana w trybie egzekucji komorniczej.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.413.2018.2.MMA
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.466.2018.1.JC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.401.2018.2.JC
     ∟Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.359.2018.1.AS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.360.2018.2.RW
     ∟Opodatkowanie zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.425.2018.1.JO
     ∟opodatkowanie licytacyjnej sprzedaży nieruchomości

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.307.2018.3.AT
     ∟Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.422.2018.1.MMA
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.368.2018.1.BK
     ∟Uznanie za podatnika.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2018.1.MR
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy w ramach postępowania egzekucyjnego prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.309.2018.2.MD
     ∟Obowiązek opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.483.2018.2.KK
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji publicznej.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.283.2018.2.RW
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.441.2018.2.MW
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.328.2018.2.DC
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.327.2018.2.DC
     ∟Uznanie Dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług, i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komornika.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.537.2018.1.KO
     ∟w zakresie opodatkowania dostawy lokalu w postępowaniu egzekucyjnym

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.413.2018.2.MSU
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy dostawy działek

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.183.2018.3.MD
     ∟Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży działek gruntu, która ma mieć miejsce w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.201.2018.2.NK
     ∟Brak możliwości wystawienia faktury przez Komornika Sądowego w imieniu dłużnika w sytuacji zajęcia komorniczego należności z tytułu usługi wynajmu nieruchomości oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na rzecz Wnioskodawcy w ww. sytuacji.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.285.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.242.2018.3.EB
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego dłużnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj