Interpretacje do przepisu
art. 169 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1272/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 169 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2018.2.AKU
     ∟opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.341.2018.7.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.379.2018.2.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości, która weszła w skład gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2018.2.KR
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego oraz opodatkowania i obowiązku wykazania w deklaracjach podatkowych w Polsce dochodów uzyskiwanych na terytorium Chin w 2017 r.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.370.2018.2.EC
     ∟Opodatkowanie alimentów otrzymywanych od męża

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.355.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy i uzyskania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.351.2018.2.KR
     ∟Opodatkowanie emerytury z otrzymywanej z Holandii przez Holendra zamieszkującego w Polsce.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.267.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.331.2018.2.AG
     ∟Dofinansowanie z ZFŚS kosztów uczestnictwa w zorganizowanym przez Urząd wyjeździe integracyjnym do teatru nie będzie skutkowało powstaniem po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy, od którego Urząd będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.311.2018.2.AG
     ∟W świetle przedstawionych regulacji należy bowiem wskazać, że wypłacane wynagrodzenia rezydentom Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Białorusi, zobowiązanym do wykonywania na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, którzy będą posiadali miejsce zamieszkania w ww. krajach, a w Polsce będą podlegali ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będą stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, który zgodnie z postanowieniami ww. Konwencji i Umów nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym, wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nieposiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonego obowiązku podatkowego - aby móc skorzystać z opodatkowania wynagrodzenia jakie wypłaca mu spółka zgodnie z powołanymi przepisami Konwencji (wyłącznie w kraju zamieszkania, w którym wspólnik ten podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) - nie musi uzyskać certyfikatu rezydencji i przekazać go spółce.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.311.2018.4.MP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.257.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.336.2018.1.MP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu pełnomocnictwa procesowego

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.174.2018.2.MP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.218.2018.2.KK
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego na zakup drugiego domu należącego do Wnioskodawcy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.331.2018.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działki nr 2/5

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.201.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działki nr 2/3 oraz działki nr 2/4

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.179.2018.2.AKR
     ∟Czy od stypendium uzyskanego w ramach „Bourse de recherche” w wysokości 990 EUR z Wallonie-Bruxelles International w dniu 8 marca 2018 r., Wnioskodawczyni ma obowiązek odprowadzić podatek i od jakiej kwoty?

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.146.2018.4.KR
     ∟Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia w Algierii i Egipcie podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogę korzystać z abolicji podatkowej?

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/415-400/14-7/18-S/MD
     ∟Usługi budowlane – stawka ryczałtu

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.132.2018.2.AKR
     ∟opodatkowanie świadczenia otrzymywanego z USA

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.154.2018.2.MP
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.142.2018.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.168.2018.3.JG1
     ∟W związku z powyższym, jeżeli przed upływem 5 lat licząc, od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości, dojdzie do uzyskania przez Wnioskodawczynię kwoty spłaty za przyznanie na wyłączną własność osoby trzeciej – udziału Wnioskodawczyni w ww. nieruchomości, będzie to stanowić źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w przedmiotowej nieruchomości, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.53.2018.2.EC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.71.2018.4.MP
     ∟skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.34.2018.2.SŻ
     ∟opodatkowania świadczeń z pracowniczych programów emerytalnych otrzymywanych z Wielkiej Brytanii

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-917/15-10/WN
     ∟Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.23.2018.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem pracownikom zegarków z okazji obchodu jubileuszu 25-lecia istnienia zakładu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj