Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


140/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2019.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy część wypracowanej nadwyżki bilansowej przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi koszt uzyskania przychodu

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.160.2019.2.AD
     ∟Ustalenie czy dokonany dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi koszty uzyskania przychodów

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.450.2018.4.DW
     ∟Czy przekazanie niewykorzystanych środków funduszu remontowego na indywidualne konta poszczególnych właścicieli wspólnoty spowoduje zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych a w konsekwencji czy spółdzielnia będzie zobowiązana - jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - do przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub informacji PIT-8C?

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.558.2018.1.BG
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty dodatkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekraczającą wartości obligatoryjne wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.329.2017.1.JBB
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zasilaniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010-126.2017.1.AL
     ∟Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), z tej jego części, która pochodzi z ulgi z zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych stanowi koszt uzyskania przychodu?

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.85.2017.1.APO
     ∟Czy odpisy na fundusz likwidacji zakładu górniczego będą stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. co miesiąc w dacie dokonania odpisu?

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.66.2016.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z pozostawieniem środków na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po jego likwidacji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z przekazaniem świadczeń sfinansowanych środkami pozostałymi po likwidacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.904.2016.2.SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę tytułem zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.927.2016.1.JBB
     ∟W zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-443/16-4/AP
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpisu na ZFŚS

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-256/16-1/ZK
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę (obecnie i w przyszłości) koszy dotyczące likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte, mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-18/16-2/EK
     ∟Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - przychody i koszty podatkowe.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-608/16-1/MW
     ∟w zakresie powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu przekazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz wspólnoty mieszkaniowej środków pochodzących z rozliczenia wpływów funduszu remontowego

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-444/16-1/MO
     ∟Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?

2016.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-168/16/MKo
     ∟Czy kwota zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków obrotowych Spółki, ponad odpis obligatoryjny, po dokonaniu wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-214/16-2/JBB
     ∟czy wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią koszty uzyskania przychodu, oraz czy ich zwrot stanowi przychód podatkowy.

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-240/16/MM
     ∟czy wpłaty oraz ewentualne wpłaty uzupełniające na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią koszty uzyskania przychodów

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-163/16-3/JBB
     ∟czy wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią koszty uzyskania przychodu?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-555/15-6/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dokonywanych z funduszu specjalnego utworzonego z zysku wypracowanego przez Spółkę.

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-605/15/JKT
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, dokonanie zwiększenia odpisu na ZFŚS z wypracowanego zysku netto?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1032/15-3/IŚ
     ∟Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami z ZFRON w części pochodzącej z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a koszty uzyskania przychodów.

2015.12.11 - Minister Finansów - DD10.8221.95.2015.MZO
     ∟Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, prawidłowo kwalifikuje kwestię odpisy na fundusz remontowy w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 - art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym, a to: a. garaże wbudowane w budynki mieszkalne - odpis na fundusz remontowy stanowi koszt uzyskania przychodu, a wartość faktycznych remontów z konta księgowego - Fundusz remontowy pozostaje neutralna podatkowo, b. wolnostojące ciągi garażowe (niemieszkalny charakter) - odpis na fundusz remontowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, zaś kosztem uzyskania przychodu jest wartość faktycznych remontów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

2015.12.04 - Minister Finansów - DD10.8221.98.2015.MZO
     ∟Czy Spółdzielnia ma obowiązek tworzenia funduszu remontowego dla lokali użytkowych i czy stanowią one koszty uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-401/15/JKT
     ∟Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodów tej części kosztów działalności brygady remontowej, które dotyczą wykonanych przez nią remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy?

2015.11.09 - Minister Finansów - DD10.8221.120.2015.MZO
     ∟Odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop.

2015.10.30 - Minister Finansów - DD10.8221.177.2015.MZB
     ∟Która ze spółek będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych przed dniem podziału, w dniu podziału lub po dniu podziału?

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-357/15/JW
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, dokonanie zwiększenia odpisu na ZFŚS z wypracowanego zysku netto?

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-513/13-4/15-S/GG
     ∟Czy odpis na fundusz remontowy tworzony zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dokonywany od lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i w wolnostojących pawilonach handlowych stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj