Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


101/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1 2 3 4

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.289.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.108.2018.1.DS
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.135.2018.2.WM
     ∟Sprzedaż produktów rolnych.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.311.2017.2.MH
     ∟Czy jako dowody poniesionych kosztów na zakup surowca drzewnego w celu jego dalszej przeróbki można będzie uznać faktury imienne wystawiane przez Nadleśnictwa?

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.153.2017.1.BS
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodu ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.289.2017.1.IF
     ∟W zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uprzednio wynajmowanych w ramach najmu prywatnego.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.14.2017.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowe jest stosowanie amortyzacji ww. mieszkań wg stawki indywidulanej i zastosowanie stawki na poziomie 10%?

2017.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.39.2017.1.WM
     ∟W jaki sposób udokumentować nabycie tych towarów, wprowadzić do ewidencji towarów handlowych firmy, aby potem móc je w Polsce sprzedać?

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-4/16-3/DSI
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-2/16-3/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-3/16-3/BC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-1/16-3/DSI
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.486.2016.2.AP
     ∟możliwość opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa według stawki 10%

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.745.2016.1.AP
     ∟stawka podatku w przypadku nieujęcia w wykazie środków trwałych składników zbywanego przedsiębiorstwa

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-290/14-10/16-S/RK
     ∟Przechowywanie dokumentów dotyczących usług świadczonych przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawczyni

2016.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.298.2016.2.MM
     ∟Czy w przedstawionych zdarzeniach przyszłych, Wnioskodawczyni w momencie zmiany decyzji o amortyzowaniu lokalu mieszkalnego w trakcie roku podatkowego, czy w kolejnym roku podatkowym (zakładając wcześniejsze założenie z początkiem roku ewidencji środków trwałych, w której to ewidencji mieszkanie będzie wpisane – ale Wnioskodawczyni nie będzie dokonywała odpisów do czasu zmiany decyzji) będzie Ona obowiązana uwzględnić w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-104/16-4/AK
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie najmu pomieszczeń.

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-221/15/PS
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-222/15/PS
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-223/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie oceny podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz obowiązków ewidencyjnych związanych z takim uznaniem.

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-209/15/PS
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-219/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie oceny podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz obowiązków ewidencyjnych z związanych z takim uznaniem.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-215/15/PS
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-226/15/AD
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-216/15/AD
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-211/15/AD
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-224/15/AD
     ∟Kwestia uznania spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, opodatkowania dochodów uzyskanych za jej pośrednictwem oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-571/15-4/AP
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1296/15-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów.

1 2 3 4

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj