Interpretacje do przepisu
art. 15 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.177.2017.1.BJ
     ∟W zakresie ustalenia, momentu rozpoznania wskazanego we wniosku przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania tego przychodu

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1338/14/AK
     ∟Czy wnoszone zaliczki z tytułu nadzoru za 2014 r. w terminie do 31 października 2014 r. stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2013.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-436/12-2/KJ
     ∟Czy wystawiona przez firmę niemiecką faktura za wynajem powierzchni targowej, które odbędą się w kolejnym roku podatkowym - zgodnie z obowiązującymi przepisami - podlega rozliczenia w koszty uzyskania przychodów w miesiącu wystawienia, tj. 30 listopada 2011 r., czy też zgodnie z zasadą memoriału - podlega rozliczeniu w roku podatkowym kiedy targi faktycznie się odbędą - czyli w 2012 r.?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-413/12-4/GG
     ∟Czy koszty zakupu porcji owoców i warzyw, koszty opakowań oraz koszty transportu, a także koszty wyjazdów służbowych w celu podpisania umów ze szkołami poniesione w 2012 r. Wnioskodawca ma prawo zakwalifikować do kosztów bezpośrednich w rozumieniu art. 15 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącając je w dacie otrzymania pomocy z Agencji Rynku Rolnego, tj. 2013 r.?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-413/12-5/GG
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę w 2012 r. koszty wyjazdów służbowych do Agencji Rynku Rolnego celem uzyskania statusu zatwierdzonego dostawcy oraz koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu „….” Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4d i potrącić je w dacie poniesienia, tj. w 2012 r.?

2010.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-245/10-2/DS
     ∟Czy zasadnie postąpiłem że koszty wynagrodzeń i ZUS bezpośrednio związane z przychodami, zaksięgowanie na robotach w toku pomimo moich wątpliwości rozliczałem podatkowo w roku 2009, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie zgodnie z art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2004.04.23 - Urząd Skarbowy w Gorlicach - PDOP-423/1/04
     ∟W jakiej dacie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty procesowe, poniesione w roku 2003?

1

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj