Interpretacje do przepisu
art. 14d Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3111/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14d Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.367.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą na rzecz kopalni udziału w nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.352.2018.2.AK
     ∟Przychód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych otrzymanych w spadku jako podstawa opodatkowania.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.345.2018.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.303.2018.2.MK
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w następstwie odwołania darowizny.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.279.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przekazania dorosłemu dziecku w formie darowizny działki z rozpoczętą budową domu w celu zakończenia przez nie budowy domu, w sytuacji niezamieszkania przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię będąc jego właścicielką.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.298.2018.2.MK
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a obowiązek zapłaty podatku

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.327.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych Wnioskodawczyni jako osobie uprawnionej do tych środków po śmierci uczestnika z pracowniczego funduszu emerytalnego z Holandii.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.295.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania z odliczenia z ulgi prorodzinnej przez jednego z rodziców w wysokości 50% kwoty ulgi, w sytuacji braku porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.598.2018.1.BR
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.271.2018.2.MK
     ∟Ulga odsetkowa – trzyletni termin ukończenia inwestycji.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.282.2018.4.MK
     ∟Nieodpłatny dział spadku.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem działki kosztów nabycia przedmiotowej działki- ceny określonej w umowie.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.281.2018.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (gospodarstwa rolnego) - możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.289.2018.2.PW
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonką na remont domu będącego majątkiem wspólnym małżonków.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.508.2018.1.SJ
     ∟Możliwość odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z projektem pn. „(…)”.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.263.2018.2.AK
     ∟Możliwość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej rekompensaty w związku z podpisaniem porozumienia o dobrowolnym opuszczeniu wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.272.2018.2.AK
     ∟Opodatkowanie otrzymanej od brata spłaty, stanowiącej równowartość przeniesionych na niego praw własności lokalu mieszkalnego nabytego w spadku.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.275.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi prorodzinnej nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z przekroczeniem limitu dochodu, tj. kwoty 112 000,00 zł.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.205.2018.2.MKA
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup leku (za pośrednictwem fundacji) w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.361.2018.3.WN
     ∟Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.221.2018.2.MK
     ∟Skutki podatkowe umorzenia spadkobiercy części kredytu hipotecznego zaciągniętego przez spadkodawcę.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.227.2018.2.MK
     ∟Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku związanego z zakupem indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji (aparat masujący).

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.259.2018.2.AK
     ∟Możliwość zaliczenia spłaty kredytu zaciągniętego solidarnie (wspólnie z rodzicami), którym sfinansowany został zakup lokalu mieszkalnego, jako wydatku na własne cele mieszkaniowe.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.249.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zaliczenia wydatków na stałą zabudowę wnętrza z drzwiami suwanymi wraz z ich montażem do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.250.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zaliczenia wydatków na stałą zabudowę wnętrza z drzwiami suwanymi wraz z ich montażem do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.217.2018.2.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.144.2018.2.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości lokalowych – podstawa opodatkowania.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.197.2018.2.DJ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości – wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na remont użyczonego lokalu mieszkalnego.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.168.2018.2.NK
     ∟Możliwość odliczenia od kwoty sprzedaży wartości długu spadkodawcy, kosztów egzekucji komorniczej, kosztów pośrednictwa w sprzedaży, spłaty jednego ze spadkobierców.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.99.2018.2.MK
     ∟Sprzedaż nieruchomości i możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj