Interpretacje do przepisu
art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7364/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.658.2018.1.MWJ
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.736.2018.1.MWJ
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.629.2018.2.OS
     ∟Nazwa skrócona na fakturze.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.570.2018.3.JM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.586.2018.2.UNR
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi naprawy pojazdów samochodowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.605.2018.1.MJ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.630.2018.1.OS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.599.2018.1.MWJ
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pn.: „...”

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.364.2018.4.MK
     ∟opodatkowania podatkiem VAT najmu nieruchomości

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2018.1.AZE
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku, gdy kontrahent zwraca Wnioskodawcy przekazane wcześniej środki w walucie obcej, z powodu niezrealizowania dostawy towarów lub niewykonania usługi, to wówczas nie występują różnice kursowe, o których mowa w updop? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zwraca kontrahentowi przekazane wcześniej środki w walucie obcej, z powodu niezrealizowania dostawy towarów lub niewykonania usługi, to wówczas nie występują różnice kursowe, o których mowa w updop?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.585.2018.1.JK
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.567.2018.1.JK
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.351.2018.2.JM
     ∟- obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej rozliczeń kosztów paliwa pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami - określenie momentu obowiązku zaewidencjowania za pomocą kasy rejestrującej rozliczeń kosztów paliwa stanowiących dostawę towarów pomiędzy Spółką a pracownikami

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.175.2018.1.AZE
     ∟obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.541.2018.2.AK
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.566.2018.1.MWJ
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.457.2018.1.MWJ
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.425.2018.1.MGO
     ∟brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2018.1.AZE
     ∟obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.99.2018.1.KK
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok przez następcę prawnego

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.192.2018.2.SS
     ∟- Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, na rzecz podmiotów zewnętrznych,- Brak opodatkowania odpłatnych czynności realizowanych przez Gminę na rzecz Jednostek,- Brak opodatkowania wykorzystania infrastruktury w zakresie zużycia własnego.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.250.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie oraz dokumentowanie zwrotu kwoty opłaty za użytkowanie wieczyste dokonane w związku z dostawą nieruchomości oraz prawo do odliczenia z faktury dokumentującej ww. transakcję.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.374.2018.1.JM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.289.2018.2.MGO
     ∟brak możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.369.2018.1.OS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.123.2018.3.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży tokenów.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.243.2018.2.JM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.266.2018.4.MJ
     ∟brak podlegania opodatkowaniu czynności aportu zakładu do spółki

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.260.2018.5.MJ
     ∟brak podlegania opodatkowaniu czynności aportu zakładu do spółki

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.303.2018.1.JM
     ∟Prewspółczynnik i współczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj