Interpretacje do przepisu
art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5583/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.302.2018.4.MW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki komandytowej i przekazania jej do prywatnego majątku wspólników będących osobami fizycznymi.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.301.2018.4.MW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki komandytowej i przekazania jej do prywatnego majątku wspólników będących osobami fizycznymi.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.341.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.473.2018.1.BO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w kamienicy wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.421.2018.1.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Spółce 2 w związku ze zmniejszeniem wkładu Wnioskodawcy w Spółce 1 oraz uregulowania przez Spółkę 1 zobowiązania wobec Wnioskodawcy w związku ze zmniejszeniem Jego wkładu w Spółce 1

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.439.2018.1.ES
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.452.2018.1.SJ
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość nieściągalnych wierzytelności z tytułu należności za wykonane usługi

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.441.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.442.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.443.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.409.2018.1.ES
     ∟Otrzymanie należności po likwidacji działalności gospodarczej.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2018.4.KS1
     ∟obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawne lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.265.2018.3.BK
     ∟w zakresie określenia czy zamiana kryptowaluty na token w ramach ICO (Initial Coin Offering) skutkuje powstaniem przychodu w CIT

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.266.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia: - czy wydobycie (nabycie pierwotne) kryptowalut skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, - czy zamiana jednej kryptowaluty na drugą może skutkować powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz określenia sposobu ustalenia dochodu do opodatkowania na tej transakcji, - sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych sprzedaży kryptowaluty za walutę tradycyjną, - czy uzyskanie kryptowalut metodą proof-of-stake podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, - sposobu ustalenia dochodu ze zbycia kryptowalut metodą proof-of-stake.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.389.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.390.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.353.2018.2.KS
     ∟Skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.354.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2018.4.KU
     ∟Czy w związku ze sprzedażą lokali wraz z wyposażeniem oraz umeblowaniem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupionego wyposażenia oraz umeblowania?

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT-1.4011.384.2018.RK
     ∟W zakresie prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.329.2018.2.KF
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.280.2018.4.AGR
     ∟Możliwość opodatkowania przedmiotowych dochodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.352.2018.1.WM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków nieściągalnej wierzytelności.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-623/15-6/18-S/RS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.387.2018.4.GG
     ∟w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.417.2018.1.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.408.2018.1.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2018.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.406.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj