Interpretacje do przepisu
art. 138 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 138 Ordynacji podatkowej

1

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.404.2017.2.MPU
     ∟Czy z uwagi na kwalifikację przedmiotu planowanej transakcji Sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, Sprzedaż Działalności Wydzielanej będzie podlegać, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie rzeczy i praw składających się na Działalność Wydzielaną, przy czym na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy będzie ciążyć na Nowej Spółce jako kupującym, który również na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zobowiązany do zapłaty podatku?

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.742.2017.1.MN
     ∟w zakresie uznania transakcji sprzedaży składników majątku Wnioskodawcy, składających się na Działalność Wydzielaną za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji.

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.553.2017.2.SR
     ∟W zakresie ustalenia, czy Działalność Wydzielana stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy i w konsekwencji sprzedaż składników majątku Wnioskodawcy, składających się na Działalność Wydzielaną, do Nowej Spółki, będzie stanowić transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega przepisom tej ustawy

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.264.2017.1.JBB
     ∟Przekazanie przez Bank środków do BFG stanowiących naliczoną za IV kw. 2016 r. opłatę ostrożnościową, stanowi na mocy przepisu przejściowego art. 383 ust. 6 nowej ustawy o BFG przekazanie środków na fundusz przymusowej restrukturyzacji, wyłączonych z katalogu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 71 updop, obowiązującego od dnia 9 października 2016 r.

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.331.2017.1.MWJ
     ∟1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Działalność Wydzielana stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT? 2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, przeniesienie w ramach Podziału składników majątku Wnioskodawcy, składających się na Działalność Wydzielaną, na Nową Spółkę, będzie stanowić transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT nie podlega przepisom tej ustawy?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.112.2017.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno Działalność Wydzielana jak i Działalność Pozostająca stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o PDOP? 2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Podział spółki Wnioskodawcy nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy - z uwagi na fakt, że nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PDOP?

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.61.2017.2.JBB
     ∟1. Czy opłata ostrożnościowa za IV kwartał 2016 roku wpłacona przez Bank na rzecz Funduszu stanowi koszt uzyskania przychodów Banku ? 2. Czy opłata ostrożnościowa za I, II i III kwartał 2016 roku wpłacona przez Bank na rzecz Funduszu stanowi koszt uzyskania przychodów Banku ?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1045.2016.1.JKT
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1095.2016.1.KB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa uiszczona przez Bank za IV kwartał 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1048.2016.1.IZ
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona w dniu 3 listopada 2016 r. przez Bank w IV kwartale 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1095.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku, tj. w dniu 20 października 2016 r., należna za III kwartał 2016 r. (dopłata do kwoty wpłaconej w III kwartale), stanowi koszt uzyskania przychodów, który powinien zostać ujęty w kalkulacji podstawy opodatkowania Wnioskodawcy?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1079.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1096.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku, tj. w dniu 2 listopada 2016r., stanowi koszt uzyskania przychodów, który powinien zostać ujęty w kalkulacji podstawy opodatkowania Wnioskodawcy?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1067.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa uiszczona przez Bank za IV kwartał 2016 roku stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1068.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2013.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-149/13-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.

1

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj