Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


149/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.334.2017.1.PS
     ∟Likwidacja spółki kapitałowej.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.42.2017.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku i metodologii opodatkowania przychodu osiągniętego w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego Spółki Likwidowanej

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.34.2017.1.TS
     ∟Czy wypłacone FIZ środki pieniężne, tytułem podziału majątku po zakończeniu procesu likwidacji między akcjonariuszy Wnioskodawcy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik pobrać w dniu dokonania wypłaty na rzecz FIZ zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1107.2016.1.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych likwidacji Spółki

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.703.2016.2.JS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1034.2016.1.KB
     ∟Czy w związku z przekazaniem Majątku na rzecz Udziałowca w wyniku likwidacji Spółki, Spółka będzie obowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodu z udziału w zyskach osób prawnych?

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.953.2016.1.AG
     ∟W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-894/16-2/KK
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania składników majątku w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-450/16-2/AZ
     ∟w zakresie ustalenia dochodu udziałowca osiągniętego w związku z otrzymaniem majątku rzeczowego w tym nieruchomości z tytułu likwidacji Spółki, określenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wprowadzonej do ewidencji środków trwałych, otrzymanej w wyniku likwidacji Spółki B oraz określenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, przyjętej do ksiąg jako majątek przeznaczony do sprzedaży, otrzymanej w wyniku likwidacji Spółki B

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-259/16/PS
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-534/16-3/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-535/16-3/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-530/16-3/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-529/16-2/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-527/16-2/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-532/16-3/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-533/16-3/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-536/16-3/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-531/16-3/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-528/16-2/BC
     ∟1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-366/16-3/PS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych likwidacji Spółki Zależnej, której udziały zostały nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-380/16-3/PS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych likwidacji Spółki Zależnej, której udziały zostały nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-368/16-3/PS
     ∟Przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane Udziały w Spółce Zależnej w sposób opisany powyżej należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego wynagrodzenia od Spółki Zależnej a wydatkami na objęcie Udziałów w Spółce Zależnej w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika Spółki, przy opisanej powyżej wymianie udziałów, w zamian za Udziały Spółki Zależnej.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-367/16-3/PS
     ∟Zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-369/16-3/PS
     ∟Przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane Udziały w Spółce Zależnej w sposób opisany powyżej należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego wynagrodzenia od Spółki Zależnej a wydatkami na objęcie Udziałów w Spółce Zależnej w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika Spółki, przy opisanej powyżej wymianie udziałów, w zamian za Udziały Spółki Zależnej.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-123/16-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu likwidacji spółki zależnej.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-123/16-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów spółki zależnej.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-121/16-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu likwidacji spółki zależnej.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-121/16-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów spółki zależnej.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-120/16-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu likwidacji spółki zależnej.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj