Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


985/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.545.2018.2.AT
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.545.2018.2.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy miejsc postojowych znajdujących się w wydzielonych w budynku garażowo-usługowym na kondygnacjach IV-VII.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.605.2018.2.PRP
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.512.2018.3.JC
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem oraz prawa do odliczenia podatku.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.473.2018.2.MD
     ∟Uzyskanie statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz zastosowanie zwolnienia do sprzedaży tej nieruchomości.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.482.2018.2.EB
     ∟Zbycie nieruchomości w drodze zamiany i ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku braku dopłaty.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.570.2018.2.JP
     ∟W związku z zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca występuje z zapytaniem, czy z chwilą dokonania sprzedaży opisanego lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT „zwolnioną” zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, czy będzie musiał zastosować stawkę VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.440.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-1.4512.146.2016.8.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności przekazania budynków wspólnikowi Spółki w związku z jej rozwiązaniem (likwidacją).

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.465.2018.4.BJ
     ∟Sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonywana w trybie egzekucji komorniczej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.394.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.393.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.495.2018.1.BJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku zbycia lokali mieszkalnych powstałych w wyniku podziału istniejącego lokalu, będących towarem handlowym.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.466.2018.1.JC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.386.2018.1.AK
     ∟Określenie stawki podatku z tytułu sprzedaży lokali; moment powstania obowiązku podatkowego związanego z dostawą lokali mieszkalnych; dokumentowanie sprzedaży lokali mieszkalnych; prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji budowlanej; zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy usług najmu lokalu mieszkalnego.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.360.2018.2.RW
     ∟Opodatkowanie zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.368.2018.2.JO
     ∟Sposób opodatkowania dostawy Nieruchomości 1 i prawa do odliczenia z faktury dokumentującej jej nabycie.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.425.2018.2.NF
     ∟Opodatkowanie transakcji sprzedaży działek.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.405.2018.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.495.2018.1.AD
     ∟Uznanie wniesienia wkładów w postaci udziałów we współwłasności nieruchomości do Spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu, sposobu jej udokumentowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.507.2018.1.AW
     ∟Zwolnienie od podatku czynności wniesienia przez Gminę do spółki komunalnej aportu w postaci nieruchomości zabudowanej.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.307.2018.3.AT
     ∟Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.396.2018.2.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.437.2018.1.RW
     ∟Stawka podatku dla dostawy nieruchomości.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.371.2018.2.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej i prawo do odliczenia z faktury dokumentującej jej nabycie.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.373.2018.2.KBR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej i prawa do odliczenia z faktury dokumentującej jej nabycie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj