Interpretacje do przepisu
art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5509/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.535.2018.1.MK
     ∟możliwości zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, usług świadczonych przez dietetyka

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.493.2018.1.SS
     ∟Możliwość odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania związanego z budową oraz urządzeniem placu zabaw.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.547.2018.2.AS
     ∟projekt – prawo do odliczenia

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.566.2018.1.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację operacji pt.: „Rewitalizacja budynku Domu Ludowego (...)”

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.632.2018.1.BS
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług związanych z prowadzeniem grupy dystrybucyjnej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.622.2018.3.JM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.623.2018.3.JM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.633.2018.2.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT zakupowych wystawionych w okresie od XII 2015r. do III 2017r., to jest za okres poprzedzający złożenie formularza VAT-R, prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od XII 2015r. do III 2017r. w przypadku gdy od 1 stycznia 2018r.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.505.2018.1.MT
     ∟Zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla świadczenia usług obsługi szaletów publicznych.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.499.2018.2.JO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.490.2018.1.AP
     ∟Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania, jak i po zakończeniu inwestycji oraz możliwości zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy w odniesieniu do planowanej inwestycji pn.: „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy …”.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.776.2018.1.WN
     ∟brak możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji imprezy pt. „….” promującej dziedzictwo kulturowe, naturalne i historyczne obszaru LSR w miejscowości L.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.243.2018.1.MK
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z tytułu świadczonych usług.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.495.2018.1.TK
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.227.2018.1.WR
     ∟Obowiązek dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.484.2018.1.TKU
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.598.2018.3.AK
     ∟czy do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy należy wliczyć wartość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu rozliczenia prac adaptacyjnych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.540.2018.1.TK
     ∟Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.696.2017.9.AGW
     ∟Objęcie przepisami ustawy czynności wniesienia aportem do spółki jawnej działek gruntu zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym, magazynem technicznym, halą magazynową i utwardzonym placem oraz zwolnienie od podatku tego aportu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.415.2018.2.SS
     ∟Opodatkowanie dostawy (aportu) nieruchomości.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.377.2018.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wykonanych przez Agenta Generalnego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń, za które Wnioskodawca otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie (prowizję).

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.617.2018.2.OS
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.606.2018.1.MJ
     ∟Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją zadania.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.574.2018.2.AJB
     ∟braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.495.2018.2.EWW
     ∟W zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj