Interpretacje do przepisu
art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3280/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.547.2018.2.AS
     ∟projekt – prawo do odliczenia

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.445.2018.1.GM
     ∟Brak możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu w ramach programu.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.447.2018.2.MT
     ∟Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej z tytułu świadczonych usług kosmetycznych.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.464.2018.2.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze zrealizowaną inwestycją modernizacji kotłowni olejowej i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.420.2018.2.IP
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.227.2018.1.WR
     ∟Obowiązek dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych na realizację opisanego zadania inwestycyjnego wpłat mieszkańców, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.598.2018.3.AK
     ∟czy do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy należy wliczyć wartość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu rozliczenia prac adaptacyjnych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.540.2018.1.TK
     ∟Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.640.2018.1.WN
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą: „...”

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.511.2018.1.RW
     ∟Prawo do wystawienia faktur korygujących.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.471.2018.1.SM
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.600.2018.2.JS
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.574.2018.2.AJB
     ∟braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.495.2018.2.EWW
     ∟W zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.477.2018.1.BC
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.576.2018.2.JSZ
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.323.2018.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów krajowych; zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów z Unii Europejskiej; zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów pochodzących spoza Unii Europejskiej; dokumentowania sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów krajowych i klientów spoza Unii Europejskiej, którzy nie żądają faktury oraz klientów z Unii Europejskiej; dokumentowania zwrotu towarów.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.560.2018.2.JSZ
     ∟opodatkowanie nabywanych praw do emisji CO2 oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. usług

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.597.2018.2.MSU
     ∟uznanie transakcji zbycia (rozliczenia): prac adaptacyjnych za dostawę towarów podlegającą zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wyposażenia za dostawę towarów podlegającą zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.378.2018.3.ES
     ∟Dokumentowanie kosztów w przypadku działalności nierejestrowej.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.456.2018.2.MG
     ∟Prawo do zwrotu podatku VAT.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS
     ∟Obowiązek złożenia wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej w sytuacji prowadzenia działalności nierejestrowanej w zakresie usług kosmetycznych.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.424.2018.2.IT
     ∟Brak zastosowania odwrotnego obciążenia oraz opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% czynności dostawy drabiny i jej montażu.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.549.2018.1.SJ
     ∟Określenie stawki podatku dla świadczenia usługi instalacji OZE w zależności od miejsca zainstalowania i powierzchni użytkowej; podstawa opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz mieszkańca; prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami na realizację projektu; określenie, czy po stronie Gminy powstanie obowiązek rozliczenia podatku należnego na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia; moment powstania obowiązku podatkowego dla otrzymanej datacji.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.496.2018.2.JS
     ∟miejsca opodatkowania usług montażowych polegających na montażu linii produkcyjnej, niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.397.2018.2.ISK
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego ze względu na obroty po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R ze wskazaniem o korzystaniu ze zwolnienia podmiotowego (część C.1. pkt 30) oraz zgłoszeniu, sfiskalizowaniu i zarejestrowaniu kasy fiskalnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj