Interpretacje do przepisu
art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


48/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.616.2019.1.MN
     ∟Prawo do tzw. „ulgi” na zakup kas on-line w związku z wcześniejszą wymianą kas (tj. 90% ceny zakupu bez podatku nie więcej niż 700 zł), moment odliczenia od podatku należnego tzw. „ulgi” na zakup kas rejestrujących on-line, moment, od którego należy liczyć 6-miesięczny termin, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz możliwość skorzystania z tzw. „ulgi” na zakup nowych kas on-line (zwiększając ilość kas w stosunku do obecnie użytkowanych).

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.490.2019.1.AKR
     ∟Obowiązek stosowania kasy on-line od 1 lipca 2020 r. oraz prawa do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas on-line.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.461.2019.2.MD
     ∟prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących online

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.205.2019.2.AJ
     ∟Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w transporcie osób.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.97.2019.2.MŁ
     ∟Możliwości użytkowania kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy po ich ponownej fiskalizacji.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.720.2018.2.MN
     ∟w zakresie prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.328.2018.1.MT
     ∟prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.194.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji udostepnienia samochodów na rzecz pracowników, momentu ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu pracownikom samochodów.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.172.2018.2.ISK
     ∟Urządzenie do ewidencjonowania sprzedaży okazjonalnego przewozu osób.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.37.2018.2.MT
     ∟Ocena prawidłowości przyjętego sposobu ewidencjonowania sprzedaży (w różnych wariantach dystrybucji) biletów autokarowych, świadczeń dodatkowych oraz sprzedaży przekąsek na kasie rejestrującej znajdującej się w siedzibie Spółki, jak również wydania nabywcy paragonu fiskalnego.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.927.2017.3.ALN
     ∟Prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących, momentu rozpoczęcia tego odliczenia.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.683.2017.2.MPE
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty gotówki związanej z prowadzoną akcją marketingową

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.25.2018.1.MT
     ∟W zakresie braku obowiązku zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego przez podatnika zwolnionego z podatku VAT.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.273.2017.1.ISK
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany do umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym w każdym przypadku, gdy nabywca tego zażąda. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, iż program aplikacyjny wybrany przez Wnioskodawcę nie będzie posiadał funkcjonalności umożliwiającej wydruk paragonów fiskalnych ze wskazanym numerem NIP. To do obowiązków Wnioskodawcy należy wybór takiego oprogramowania (programów aplikacyjnych) do kas w postaci drukarek fiskalnych, by nie zawężał ich funkcjonalności wymaganej przez ustawodawcę przepisami prawa.

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.269.2017.1.MT
     ∟Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w sytuacji, gdy będzie On wydawał klientowi zarówno fakturę, jak i paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej, ale w swojej dokumentacji będzie przechowywał drugi egzemplarz faktury, z którego będzie wynikało którego paragonu dotyczy faktura, zaś sam paragon w razie potrzeby będzie możliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez podatnika, to postępowanie Wnioskodawcy będzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP2.4512.45.2017.1.RR
     ∟W zakresie możliwości fiskalizacji kasy rejestrującej po dacie wygaśnięcia homologacji oraz jej używania do ewidencjonowania sprzedaży w prowadzonej działalności.

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-517/16-5/DG
     ∟W zakresie prawa do korzystania z kas rejestrujących przejętych w ramach darowanego Przedsiębiorstwa oraz możliwości ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia tzw. homologacji.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1162/15-2/IZ
     ∟dotyczy możliwości ufiskalnienia kasy rejestrującej po dacie wygaśnięcia homologacji

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1085/15-2/JO
     ∟prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-910/15-4/AO
     ∟W zakresie możliwości zmniejszenia obrotu oraz kwot podatku należnego zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę bez oryginału paragonu fiskalnego.

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-762/15-2/RR
     ∟Kasa fiskalna - opłata targowa oraz opłata za korzystanie z mienia komunalnego.

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-589/15-2/KOM
     ∟Brak obowiązku dołączania do sprzedawanej kasy, która została dopuszczona do pracy na zasadach poprzedniego rozporządzenia, deklaracji stwierdzającej jej zgodność z kasą wzorcową zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem, możliwość zamieszczania deklaracji w formie papierowej na oddzielnej stronie książki serwisowej oraz możliwość dołączania do sprzedawanej kasy deklaracji w formie elektronicznej jako plik PDF

2015.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-22/15-2/BH
     ∟Mając na uwadze przepisy przejściowe należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z planowanym połączeniem ze spółką A Sp. z o.o. jako jej następca prawno-podatkowy w rozumieniu art. 93 Ordynacji podatkowej będzie mógł dalej używać kasy rejestrujące, których przed połączeniem używa spółka przejmowana, nabytych przez A Sp. z o.o. w momencie, gdy posiadały one potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar lub potwierdzenie (decyzję) Ministra Finansów o spełnianiu funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych określonych w odrębnych przepisach i zapewniających prawidłowość prowadzonych rozliczeń.

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1333/14-2/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie kas rejestrujących.

2015.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1111/14-2/MT
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi z tytułu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1344/14/AJ
     ∟Kasy rejestrujące- usługi prawnicze.

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-977/14-2/DG
     ∟W zakresie możliwości odliczenia kwot wydatkowanych na zakup nowych kas rejestrujących przez Spółkę przejmującą podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących.

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-954/14/AZ
     ∟brak obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej opłaty ewidencyjnej za wpis do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-794/14-2/MT
     ∟prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-460/14-2/UNR
     ∟Czy na kasie fiskalnej, oprócz opłat objętych obowiązkiem rejestrowania można przy pomocy tzw. zera technicznego rejestrować sprzedaż opłaty targowej?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj