Interpretacje do przepisu
art. 111 ust. 3a pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 111 ust. 3a pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.205.2019.2.AJ
     ∟Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w transporcie osób.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.172.2018.2.ISK
     ∟Urządzenie do ewidencjonowania sprzedaży okazjonalnego przewozu osób.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.37.2018.2.MT
     ∟Ocena prawidłowości przyjętego sposobu ewidencjonowania sprzedaży (w różnych wariantach dystrybucji) biletów autokarowych, świadczeń dodatkowych oraz sprzedaży przekąsek na kasie rejestrującej znajdującej się w siedzibie Spółki, jak również wydania nabywcy paragonu fiskalnego.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.193.2017.1.ISK
     ∟w zakresie prawa do umiejscowienia kasy rejestrującej poza Express-kioskami, momentu ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej oraz sposobu i momentu wydania paragonu Klientowi oraz obowiązku spełnienia przez program aplikacyjny (system sprzedaży) rygorów wynikających w szczególności z art. 111 ust. 3c ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących w zw. z art. 111 ust. 3a pkt 5 ustawy o VAT

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-517/16-5/DG
     ∟W zakresie prawa do korzystania z kas rejestrujących przejętych w ramach darowanego Przedsiębiorstwa oraz możliwości ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia tzw. homologacji.

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1099/14-2/MN
     ∟W zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, danych sprzedawcy znajdujących się na paragonach fiskalnych, wystawiania faktur VAT na żądanie nabywcy oraz odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych – własna oraz w imieniu i na rzecz innego podmiotu

2014.06.10 - Minister Finansów - PT8/033/216-1/661/PBD/13/RD54411
     ∟Czy w świetle § 8 ust. 1 pkt 6 cytowanego rozporządzenia Ministra finansów Wnioskodawca postępuje prawidłowo, używając nazw grupowych towaru?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj