Interpretacje do przepisu
art. 106e ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106e ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.52.2018.1.KC
     ∟W zakresie zasad zaokrąglania kwot na fakturach VAT

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.667.2017.1.RR
     ∟VAT - w zakresie opodatkowania i dokumentowania realizowanych przez Wnioskodawcę czynności na podstawie Kontraktu menedżerskiego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie przez Spółkę usług.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.161.2017.3.IG
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w zaistniałym stanie faktycznym w związku z tym, że usługi budowlane wchodzą w skład kompleksowej usługi zarządzania, a Wnioskodawca powinien być uznany za ostatecznego odbiorcę tych usług, i do usług tych, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem, w rezultacie - mając na względzie związek nabywanych usług z czynnościami opodatkowanymi Spółki - Wnioskodawca uprawniony będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z tych faktur, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.81.2017.2.RD
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.35.2017.2.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz opodatkowania transakcji sprzedaży poczynionych nakładów na rzecz Dotychczasowego Właściciela.

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.49.2017.1.KT
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu nabywanych przez Spółkę usług budowlanych oraz prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te usługi

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-580/16-2/KT
     ∟VAT w zakresie opodatkowania transakcji nabycia i sprzedaży praw do emisji CO2 oraz usług związanych z obrotem tymi prawami.

1

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj