Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


543/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.473.2018.1.BO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w kamienicy wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.396.2018.1.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.330.2018.4.WM
     ∟Skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej oraz późniejszej sprzedaży składników majątkowych.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.400.2018.2.RK
     ∟Skutki podatkowe zbycia działek

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.367.2018.4.KU
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.387.2018.4.GG
     ∟w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2018.1.MD
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości wykorzystywanego w działalności gospodarczej jednego z małżonków, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2018.1.MD
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości wykorzystywanego w działalności gospodarczej jednego z małżonków, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.361.2018.2.MG
     ∟skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.319.2018.2.MD
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności spółki jawnej

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.286.2018.3.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki w części stanowiącej grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę oraz pozostałych gruntów wraz z budynkiem mieszkalnym

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.287.2018.3.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.277.2018.3.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.298.2018.1.AM
     ∟skutki podatkowe dotyczące zbycia lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej spółki jawnej

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.299.2018.1.AM
     ∟skutki podatkowe dotyczące zbycia lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej spółki jawnej

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.258.2018.2.DB
     ∟Czy sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego majątek prywatny Wnioskodawczyni, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej czy należy zakwalifikować ww. sprzedaż jako przychód z odpłatnego zbycia prywatnej nieruchomości niestanowiącej przychodu z działalności gospodarczej?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.141.2018.2.AW
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości (mieszkania) będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej?

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.255.2018.1.AK
     ∟1. Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, amortyzowanego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej? 2. Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, amortyzowanego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowiło przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.?

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.233.2018.1.AK
     ∟Czy od sprzedaży kamienicy Wnioskodawca winien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, zwany dalej podatkiem PIT?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.211.2018.3.EJ
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.118.2018.6.MH
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.154.2018.3.RR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia gruntu wraz z budyniem mieszkalno-usługowym

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.123.2018.2.GM
     ∟Zbycie nieruchomości, Źródło przychodów.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.127.2018.2.GM
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.124.2018.2.GM
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.122.2018.3.MM
     ∟Opodatkowanie przychodu – sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.151.2018.1.AC
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.78.2018.1.MST
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Stanów Zjednoczonych.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.13.2018.1.KS1
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki komandytowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj