Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6712/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.275.2018.2.AWO
     ∟Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nabytego w drodze rozwiązania umowy o dożywocie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.2.AKU
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zamiennej nabytej w drodze odszkodowania

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.352.2018.1.WS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w nieruchomości.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2018.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.404.2018.2.MS
     ∟W zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.340.2018.1.TR
     ∟Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.277.2018.3.AWO
     ∟Czy w chwili odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię zabudowanej nieruchomości (domu) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do podziału majątku (prawomocna ugoda o podział majątku z dnia 29 marca 2013 r.) powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.466.2018.2.LZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.311.2018.2.MN
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.316.2018.1.KP
     ∟Czy w związku z tym, że wymienione we wniosku działki zostaną przekwalifikowane z rolnych na budowlane a następnie sprzedane ciążyć będzie na Zainteresowanych obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.421.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.310.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.286.2018.2.AD
     ∟Czy zawarcie takiej umowy dożywocia spowoduje powstanie po naszej stronie – dożywotników - przychodu i tym samym 19% obowiązku podatkowego z tytułu zbycia mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.447.2018.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1099/14/18-3/S/MT
     ∟W zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz przynależnego do niego gruntu w sytuacji, gdy częściowo został on nabyty w drodze darowizny od małżonka.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.427.2018.1.KK
     ∟skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.250.2018.5.MK
     ∟Na skutek dokonania podziału nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia. Pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię. Ewentualna sprzedaż w przyszłości wydzielonych działek nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.409.2018.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po zmarłym małżonku.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.351.2018.5.AK
     ∟Czy dochód/przychód powstały ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.294.2018.2.TW
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.412.2018.2.ASZ
     ∟koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przekształconego ze spółdzielczego lokatorskiego prawa

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.432.2018.1.IF
     ∟Planowane przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie udziału w mieszkaniu nabytego w drodze działu spadku, nie będzie stanowiło źródła przychodu i nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie upłynął pięcioletni okres czasu.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.426.2018.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.244.2018.4.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup udziału w domu mieszkalnym należącym do majątku odrębnego męża.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-175/15-6/MK
     ∟Zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat od daty nabycia wobec czego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od opodatkowania.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-333/16-8/MN
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej do majątku wspólnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj